Om Öland Ost stationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33023
Stationsid: OlandOst
Stationsnamn: Öland Ost
Latitud: 56.9308
Longitud: 17.0607
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Service
Parametrar:
 
Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
 Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
 Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks