Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.
 

Reflab: Checklista
Förstora Bild

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

1. Utvärdera ditt behov

Markozon

Innan ett aktivt luftkvalitetsarbete påbörjas bör en inledande kartläggning genomföras som syftar till att ge en förståelse för luftkvalitetssituationen i kommunen.

Om du kommer fram till att din kommun behöver utvärdera luftkvalitet vidare kan detta göras med exempelvis mätningar och modellberäkningar. Luftkvalitetsmodeller kan användas istället för eller som komplement till mätningar och har bland annat fördelen att du får en större geografisk överblick över luftkvalitetssituationen jämfört med mätningar som enbart representerar den aktuella mätpunkten.

Luftkvalitetsmodeller är olika avancerade, från förenklade och lättanvända metoder till modellsystem ämnande för komplexa situationer och vana modellanvändare.

En frågeställning som du behöver ta ställning till är vem som ska utföra modellberäkningarna. Ett alternativ är att du själv genomför beräkningarna. Andra alternativ är att anlita en konsult för uppdraget, eller att göra beräkningarna inom ramen för ett samverkansområde eller luftvårdsförbund. Att samverka kring luftvårdsfrågor har många fördelar då arbetet ofta blir kostnadseffektivt och uppnår en högre kvalitet.


Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar