Guider

Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller riktar sig till dig som använder eller vill använda spridningsmodeller i ditt luftkvalitetsarbete. Vi erbjuder rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

SIMAIR korsning

Vilken modell ska du välja?

Vid val av luftkvalitetsmodell finns flera aspekter att beakta. Här finns sammanfattande information om de vanligaste modellerna för luftkvalitet i Sverige.

motorväg

Kvalitetssäkring

Nu finns ett lättanvänt verktyg för utvärdering av modellberäkningar mot mätningar.

Reflab frågetecken storpuff

Vanliga frågor och svar

Läs svaren på de vanligaste frågorna eller ställ din egen fråga till oss.

Nyheter

19 juni 2017

Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden, som sedan augusti 2016 är SMHI.

22 november 2016

SMHI ny datavärd för luftkvalitetsdata

Nu tar SMHI över det nationella datavärdskapet för luftkvalitet. SMHI ska ta emot, lagra och publicera luftmiljödata från främst kommuner, länsstyrelser och nationella aktörer som gör mätningar. I datavärdskapet ingår också att rapportera svensk luftkvalitetsdata till EU.

Nyhetsarkiv

Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller riktar sig till dig som använder eller vill använda spridningsmodeller i ditt luftkvalitetsarbete. Vi erbjuder rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

SIMAIR korsning

Vilken modell ska du välja?

Vid val av luftkvalitetsmodell finns flera aspekter att beakta. Här finns sammanfattande information om de vanligaste modellerna för luftkvalitet i Sverige.

motorväg

Kvalitetssäkring

Nu finns ett lättanvänt verktyg för utvärdering av modellberäkningar mot mätningar.

Reflab frågetecken storpuff

Vanliga frågor och svar

Läs svaren på de vanligaste frågorna eller ställ din egen fråga till oss.

Nyheter

19 juni 2017

Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden, som sedan augusti 2016 är SMHI.

22 november 2016

SMHI ny datavärd för luftkvalitetsdata

Nu tar SMHI över det nationella datavärdskapet för luftkvalitet. SMHI ska ta emot, lagra och publicera luftmiljödata från främst kommuner, länsstyrelser och nationella aktörer som gör mätningar. I datavärdskapet ingår också att rapportera svensk luftkvalitetsdata till EU.

Nyhetsarkiv

Kontakta oss gärna

Knappsats på telefon

Frågor eller synpunkter?

Varmt välkommen att kontakta oss!

Lars Gidhagen talar om åtgärder för luftkvalitet i Linköping

Vi erbjuder föreläsningar

Behöver ni mer kunskap om luftkvalitetsmodeller och deras tillämpning? Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar.

Reflab luftkvalitet mätning

Vill du istället ha rådgivning om mätningar?

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium

Kontakta oss gärna

Knappsats på telefon

Frågor eller synpunkter?

Varmt välkommen att kontakta oss!

Lars Gidhagen talar om åtgärder för luftkvalitet i Linköping

Vi erbjuder föreläsningar

Behöver ni mer kunskap om luftkvalitetsmodeller och deras tillämpning? Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar.

Reflab luftkvalitet mätning

Vill du istället ha rådgivning om mätningar?

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium