Har du synpunkter eller frågor till SMHI?

Har du synpunkter eller frågor till SMHI?