Alla professionella tjänster

Bygg och infrastruktur

Byggnation nära vatten
Flöden och vattenstånd
Framtida havsvattenstånd
Havsisprodukter
Kartering av vindkomfort
SIMAIR - Luftkvalitet vid småskalig eldning
Säker och kostnadseffektiv vindkraftsbyggnation
Vindlaster
Våg- och strömförhållanden
Översvämningskartering

Energi

Dammsäkerhet
Ditt stöd inom vattenkraft
För dig som jobbar inom energihandel
För dig som jobbar med el- och energiproduktion
För dig som jobbar med eldistribution
Rätt reglering av vattenmagasin
Säker och kostnadseffektiv vindkraftsbyggnation

Miljö och klimat

Erosion av bottensediment
Kontroll av vattendomar
Mätningar i luft och vatten
SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar
SMHI Expresskonsult
Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser
Seatrack web - Prognoser för oljespridning
Spridningsberäkningar och riskbedömningar
System för miljödata
Vattenbalans med avdunstning för deponier

Väg

Prognosstyrda markvärmesystem
SIMAIR - Luftkvalitet vid vägar
Smarta vinterväghållningstjänster – mobilt och på webben
Spårhållning
Undvik snöras från tak
Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

Flyg

Låghöjdsprognoser - LLF
NSWC
Snö- och halkprognoser
TAF och METAR
Utbildning inom meteorologi, flygväder och flygvädertjänst
VFR-kartor
Vindprognoser

Sjöfart

Fleetweb
Istjänst
PVA: Post Voyage Analysis
SMHI Onboard Routing
Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser
Seatrack web - Prognoser för oljespridning

Jord- och skogsbruk

Effektivare skogsbruk
Tjänster för lantbrukare

Fastighet

Energi-Index – Normalårskorrigering
Kartering av vindkomfort
Optimera energiförbrukningen med prognosstyrning
Optimera energiförbrukningen med prognosstyrning
Prognosstyrda markvärmesystem
SMHI Graddagar
Undvik snöras från tak
Vindlaster

Media

Folkets väder
Mobilt
Print
WeatherReal™
Webbväder
World Weather: Flashapplikation

Statistik och data

Flöden och vattenstånd
Försäkringsväder
Istillväxt på konstruktioner
Skydda väderkänslig teknisk utrustning
Vattenbalans med avdunstning för deponier
Vindrosor
Återkomsttider för extremt väder

Utbildning

Anpassade kurser för andra myndigheter
Kursen Meteorologi och vindenergi
Utbildning i meteorologi för vinterväghållare
Utbildning inom klimat
Utbildning inom meteorologi, flygväder och flygvädertjänst
Utbildning – Lär dig meteorologens knep!

Säkerhet och beredskap

Dammsäkerhet
Seatrack - Högupplösta oljedriftprognoser
Seatrack web - Prognoser för oljespridning

Sök bland våra professionella tjänster