Ny vägledning för rapportering av modelldata

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Hur går du till väga och vad du bör tänka på? Nu finns en ny vägledning.

Rapporteringsguide

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata. Då modellberäkningar utförts ska dessa inrapporteras senast den 30 juni. Hur du går till väga gås igenom punkt för punkt i den nyutgivna Rapporteringsguiden.

För själva modellberäkningarna finns sedan tidigare en Beräkningsguide steg-för-steg. Den nya Rapporteringsguiden ger till att börja med tips om val av platser att göra beräkningar för och redogör för vilka faktorer som påverkar en gatas föroreningsnivå.

Guiden tar sedan sin utgångspunkt i den Excel-mall (flik Modellberäkningar), som vid inrapporteringen till Datavärdskapet ska användas för dokumentation om beräkningarna. Mallen består av tolv punkter, som alla gås igenom. Guiden ger även exempel på hur de olika punkterna kan fyllasi.