Länssamverkan för bättre luftkvalitetskontroll

Örebro län diskuterade under ett möte i november att återuppta en länssamverkande luftkvalitetövervakning. Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller var där och presenterade hur modellberäkningar kan stärka och effektivisera luftvårdsarbetet.

Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Örebro kommun hade initierat mötet för att diskutera intresset och formerna för länssamverkan i luftkvalitetsfrågor. I dagsläget har Örebro kommun ett aktivt luftkvalitetsarbete men flera andra kommuner önskar också ha kontroll på luftkvaliteten i sin kommun.

– Att samverka kring luftvårdsfrågor har många fördelar då arbetet blir kostnadseffektivt och uppnår en högre kvalitet. Dessutom får små kommuner som inte har tillräckligt med resurser att ensamma bedriva kontroll av luftkvalitet möjlighet att följa upp luftens tillstånd, säger Erik Göthlin, samordnare av miljömålsuppföljning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Fördelar med att både mäta och beräkna luftkvalitet

Reflab – modeller höll under dagen en föreläsning om fördelar med modellberäkningar och hur modellberäkningar och mätningar kan kombineras.

– Beräkningsmodeller har fördelen att de möjliggör kartläggning av luftkvaliteten över större områden och de ger också viktigt beslutsstöd över vilka åtgärder som är effektivast för att uppnå en bättre luftmiljö. Mätningar i sin tur erbjuder bra underlag för att kontrollera och följa upp trender av luftföroreningar, säger Stefan Andersson, Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

Om man kompletterar mätningar med modellberäkningar får man även så kallad mätrabatt, vilket innebär att kravet på antalet mätstationer minskar.

Även Naturvårdsverket var representerat på mötet och berättade vad kommuner är skyldiga att göra inom luftkvalitetsområdet samt fördelar med olika typer av länssamverkan.

– Dagen präglades av en positiv inställning och mycket framåtanda och det ska bli spännande att se vad de förda diskussionerna resulterar i, avslutar Per Elvingson, klimatstrateg på Örebro kommun.