Hur kan jag kontrollera kvaliteten på mina beräkningar?

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2019:9 finns kvalitetsmål uppställda som luftkvalitetsmodeller ska uppfylla, vilka återspeglar kraven på modellberäkningar som finns definierade i EUs Luftdirektiv.

När du har kvalitetskontrollerat indata till modellen och valt ut en representativ mätstation att utvärdera dina modellberäkningar mot, kan du använda dig av Reflab:s Excel-verktyg för jämförelse med kvalitetsmålen definierade i Naturvårdsverkets författningssamling.