Om webbplatsen

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller är en rådgivande aktör till dig som arbetar eller vill arbeta med luftkvalitetsmodeller. Denna webbplats beskriver de grunder du behöver för ett aktivt luftkvalitetsarbete.

Markozon
Markozon