Om webbplatsen

Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller är en rådgivande aktör till dig som arbetar eller vill arbeta med luftkvalitetsmodeller. Denna webbplats beskriver de grunder du behöver för ett aktivt luftkvalitetsarbete.

Markozon

Informationsblad

Informationsblad Reflab-modeller (434 kB, pdf)