Ansvariga myndigheter

Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller drivs av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket. Laboratoriet samverkar med Referenslaboratoriet för tätortsluft - mätningar, som drivs av ITM Stockholms universitet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI logo

SMHI

Naturvårdsverket

Logotyp Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Stockholms universitet, Institutionen för tillämpad miljöforskning

SU-logga

Stockholms Universitet