Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Nyårsväder

När raketerna ska fyras av på nyårsafton är det önskvärt med snö, lagom kallt och klar himmel. Men det är inte alltid det blir så.

SMHI:s vattenföringsmätningar

Vid flertalet av SMHI:s vattenföringsstationer erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring via en s k avbördningskurva. Det finns olika metoder för att mäta vattenföringen. På SMHI används bl a ADCP (Acoustic Doppler …

Nollgenomgångar

När temperaturen ofta växlar omkring noll grader får det konsekvenser för bland annat vinterväghållning och för jordbruk. Begreppet nollgenomgångar är ett mått på antalet dygn med denna temperaturväxling. Nollgenomgångarna ser generellt ut att …

Julväder

Det finns ett tillfälle på året när snön är särskilt efterlängtad – julen. För många vägrar rent av den rätta julstämningen att infinna sig utan den vita varan. På senare år har det varit några riktigt snörika jular, men det är svårt att säga om det …

Sommarsolstånd och vintersolstånd

Solstånden inträffar två gånger om året då jordaxeln lutar som mest in mot eller bort från solen. På norra halvklotet är sommarsolståndet den tidpunkt då jordaxelns lutning gör att solen står som högst på himlen och därmed är uppe längst. Vid …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.