Menu
 
Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

SMHI i årtal

En kortfattad historik över SMHI och dess föregångare.

Hur mäts grundvatten?

SGU publicerar varje månad en karta över grundvattensituationen i Sverige. På kartan redovisas de aktuella grundvattennivåernas avvikelse från medelvärdet för den aktuella månaden.

Vindriktning vid nederbörd

När det förekommer nederbörd kan vissa vindriktningar vara mycket vanligare än andra. Beroende på hur de storskaliga vädersystemen rör sig och hur topografin ser ut åt det håll som det blåser ifrån påverkas sannolikheten för nederbörd.

Svenska vindrekord

Våra rekordtabeller för högsta vindhastighet sträcker sig inte längre tillbaka än år 1951. Orsaken är att de första generationerna av vindmätare ofta kraftigt överskattade vindhastigheten.

Högsta vindhastigheter i januari

Under vintermånaden januari har under årens lopp ett antal svåra stormar och orkaner berört Sverige. De kanske mest beryktade är "Gudrun" som passerade Götaland den 8-9 januari 2005 och ett oväder över främst sydöstra Norrland och östra …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

SMHI i årtal

En kortfattad historik över SMHI och dess föregångare.

Hur mäts grundvatten?

SGU publicerar varje månad en karta över grundvattensituationen i Sverige. På kartan redovisas de aktuella grundvattennivåernas avvikelse från medelvärdet för den aktuella månaden.

Vindriktning vid nederbörd

När det förekommer nederbörd kan vissa vindriktningar vara mycket vanligare än andra. Beroende på hur de storskaliga vädersystemen rör sig och hur topografin ser ut åt det håll som det blåser ifrån påverkas sannolikheten för nederbörd.

Svenska vindrekord

Våra rekordtabeller för högsta vindhastighet sträcker sig inte längre tillbaka än år 1951. Orsaken är att de första generationerna av vindmätare ofta kraftigt överskattade vindhastigheten.

Högsta vindhastigheter i januari

Under vintermånaden januari har under årens lopp ett antal svåra stormar och orkaner berört Sverige. De kanske mest beryktade är "Gudrun" som passerade Götaland den 8-9 januari 2005 och ett oväder över främst sydöstra Norrland och östra …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

 
 
statistics logger