Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Vad skiljer tropiska cykloner från våra vanliga svenska stormar?

Ibland hör vi i väderrapporterna att en tropisk cyklon, som bildats över Karibiska havet, nu har svängt upp mot Nordatlanten och rör sig vidare i riktning mot Europa. Men den kommer inte att nå fram till oss i egenskap av tropiskt oväder. Under sin …

Lägsta temperaturer i oktober

I Götaland så är de allra lägsta oktobertemperaturerna av ganska gammalt datum. För Svealands och Norrlands del innehåller dock rekordtabellerna en del värden från 1980- och 1990-talen.

Klimatindikator - vegetationsperiodens längd

Vegetationsperioden brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. Temperaturgränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan +3°C och +5°C. Vi har här använt gränsen …

Vår

Våren är den tid då vårt halvklot alltmer vänds mot solen, som stiger allt högre upp på himlen och smälter snön och isen. Jorden värms upp och både växter och djur lockas fram. Men att definiera meteorologisk vår är ingen lätt uppgift. Det finns …

Hydrografiska data

I SMHIs databas SVAR, Svenskt VattenARkiv, lagras hydrografiska data t.ex. information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden. Den informationen behövs exempelvis vid beräkning av sjöars vattenkvalitet och beräkning av vattenflöden. …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.