Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Det svenska köldrekordet

Ibland förekommer det en del märkliga omständigheter kring väderrekord. Det gäller inte minst gamla rekord. Det svenska köldrekordet är definitivt ett sådant och det krävs en egen artikel för att reda ut alla turer.

Snödjupskartor

Analyser av snödjupsobservationer för en viss dag i form av snödjupskartor görs regelbundet. Dessa ger en bättre överblick av läget än enskilda observationer, men de har svagheter.

Wave buoy Finngrundet

Vågboj Finngrundet

Varför stämmer inte alltid prognoserna?

En väderprognos bygger på vetenskapliga beräkningar om hur atmosfärens tillstånd ska förändras den närmaste tiden. Redan små fel i beräkningarna kan leda till stora skillnader i prognoserna för några dygn framåt i tiden.

Prognostryck

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.