Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Vågboj Finngrundet

Stationstyp:
Stationsnummer: 33003
Stationsid: FinngrundetWR
Stationsnamn: Finngrundet WR
Latitud: 60.9000
Longitud: 18.6167
Observationsperiod: 2006-
Status: Service
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod

Wave buoy Finngrundet

Station type: Wave buoy
Station number: 33003
Station id: FinngrundetWR
Station name: Finngrundet WR
Latitude: 60.9000
Longitude: 18.6167
Observation period: 2006-
Status: Maintenance
Parameters:
Significant wave height
Maximum wave height
Mean wave …


Vem namnger stormar?

Det finns ingen längre tradition att ge namn till svenska stormar, till skillnad från namngivningen av tropiska stormar. Men under senare år har ett antal svåra oväder fått namn, antingen av den norska vädertjänsten eller direkt av SMHI. Sedan …

Arcus - molnrulle

Ett långt, cylinderformat moln, kallat molnrulle eller korrekt Arcus, kan bildas då kall luft sjunker ner från ett åskmoln eller avancerar utmed en kallfront.

Anmärkning: I den nya internationella molnatlasen kommer den här molntypen troligen i …

Årstider

Det finns både en meteorologisk definition av årstiderna baserad på temperaturförhållandena, och en kalendarisk definition där våren sträcker sig från mars till maj, sommaren från juni till augusti, hösten från september till november och vintern …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Vågboj Finngrundet

Stationstyp:
Stationsnummer: 33003
Stationsid: FinngrundetWR
Stationsnamn: Finngrundet WR
Latitud: 60.9000
Longitud: 18.6167
Observationsperiod: 2006-
Status: Service
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod

Wave buoy Finngrundet

Station type: Wave buoy
Station number: 33003
Station id: FinngrundetWR
Station name: Finngrundet WR
Latitude: 60.9000
Longitude: 18.6167
Observation period: 2006-
Status: Maintenance
Parameters:
Significant wave height
Maximum wave height
Mean wave …


Vem namnger stormar?

Det finns ingen längre tradition att ge namn till svenska stormar, till skillnad från namngivningen av tropiska stormar. Men under senare år har ett antal svåra oväder fått namn, antingen av den norska vädertjänsten eller direkt av SMHI. Sedan …

Arcus - molnrulle

Ett långt, cylinderformat moln, kallat molnrulle eller korrekt Arcus, kan bildas då kall luft sjunker ner från ett åskmoln eller avancerar utmed en kallfront.

Anmärkning: I den nya internationella molnatlasen kommer den här molntypen troligen i …

Årstider

Det finns både en meteorologisk definition av årstiderna baserad på temperaturförhållandena, och en kalendarisk definition där våren sträcker sig från mars till maj, sommaren från juni till augusti, hösten från september till november och vintern …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.