Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

ENSO och den globala uppvärmningen

Eftersom ENSO är ett fenomen som berör en stor del av jorden påverkas givetvis den globala medeltemperaturen märkbart.

Prognoser av ENSO

Eftersom ENSO påverkar vädret på en stor del av jorden görs det givetvis prognoser av fenomenet. Nedan presenteras de vanligaste typerna av prognoser och deras svagheter och styrkor.

Hur långt sträcker sig ENSOs inflytande

En stor anledning till att ENSO fått en så stor uppmärksamhet är att den tenderar att påverka atmosfärscirkulationen långt bortanför den tropiska delen av Stilla havet genom så kallade ”teleconnections”.

Beskrivning av fenomenet ENSO

ENSO är ett fenomen som karakteriseras av oregelbundna svängningar kring normaltillståndet för både atmosfär och hav i och över den tropiska delen av Stilla havet. För att förklara ENSO som fenomen är det därför nödvändigt att först klargöra hur det …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

ENSO och den globala uppvärmningen

Eftersom ENSO är ett fenomen som berör en stor del av jorden påverkas givetvis den globala medeltemperaturen märkbart.

Prognoser av ENSO

Eftersom ENSO påverkar vädret på en stor del av jorden görs det givetvis prognoser av fenomenet. Nedan presenteras de vanligaste typerna av prognoser och deras svagheter och styrkor.

Hur långt sträcker sig ENSOs inflytande

En stor anledning till att ENSO fått en så stor uppmärksamhet är att den tenderar att påverka atmosfärscirkulationen långt bortanför den tropiska delen av Stilla havet genom så kallade ”teleconnections”.

Beskrivning av fenomenet ENSO

ENSO är ett fenomen som karakteriseras av oregelbundna svängningar kring normaltillståndet för både atmosfär och hav i och över den tropiska delen av Stilla havet. För att förklara ENSO som fenomen är det därför nödvändigt att först klargöra hur det …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.