Menu
 
Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Fyrskepp

Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Från år 1860 började man göra rutinmässiga mätningar av meteorologiska och oceanografiska (hydrografiska) parametrar ombord på flera av fyrskeppen.

Klimatscenarier används för hydrologiska effektstudier

Allteftersom klimatet förändras påverkas årstidernas karaktär, speciellt avseende temperatur och nederbörd. Det innebär att dynamiken och förekomsten av vatten kommer att förändras. Säsongsvariationen i vattenföring drivs till stor del av...

Brandrisker idag och imorgon

Den främsta orsaken till bränder utomhus är människors aktiviteter. Risken för att bränder ska uppstå och deras förlopp beror också på miljön och vädret. Med klimatförändringar ändras också risken för bränder. Studier visar på en förlängd …

Sommar

Den svenska sommaren bjuder ibland på högtryck med sol och högsommarvärme. Men minst lika ofta bjuder den på lågtryck med regn och rusk. Dessutom brukar det gärna bli antingen det ena eller det andra som överväger. Den helt perfekta blandningen av …

Klimatindikator - nederbörd

Klimatindikatorn för nederbörd är baserad på mätningar vid 87 stationer sedan år 1860. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger värdena något lägre än ett för landet rättvisande medelvärde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Fyrskepp

Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Från år 1860 började man göra rutinmässiga mätningar av meteorologiska och oceanografiska (hydrografiska) parametrar ombord på flera av fyrskeppen.

Klimatscenarier används för hydrologiska effektstudier

Allteftersom klimatet förändras påverkas årstidernas karaktär, speciellt avseende temperatur och nederbörd. Det innebär att dynamiken och förekomsten av vatten kommer att förändras. Säsongsvariationen i vattenföring drivs till stor del av...

Brandrisker idag och imorgon

Den främsta orsaken till bränder utomhus är människors aktiviteter. Risken för att bränder ska uppstå och deras förlopp beror också på miljön och vädret. Med klimatförändringar ändras också risken för bränder. Studier visar på en förlängd …

Sommar

Den svenska sommaren bjuder ibland på högtryck med sol och högsommarvärme. Men minst lika ofta bjuder den på lågtryck med regn och rusk. Dessutom brukar det gärna bli antingen det ena eller det andra som överväger. Den helt perfekta blandningen av …

Klimatindikator - nederbörd

Klimatindikatorn för nederbörd är baserad på mätningar vid 87 stationer sedan år 1860. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger värdena något lägre än ett för landet rättvisande medelvärde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.