Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Koefficienterna i Ekholm-Modéns formel

SMHI använder Ekholm-Modéns formel för att beräkna medeltemperaturer. Beroende på månad och ortens longitud används olika koefficientuppsättningar i formeln.

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

Lufttryck

Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare, som sträcker sig från den aktuella nivån upp till atmosfärens övre gräns. Ju högre upp man kommer i atmosfären desto lägre blir lufttrycket.

Beräkningar av spridning från askmoln

Meteorologiska spridningsmodeller, som drivs med hjälp av kontinuerligt uppdaterade väderprognoser, utnyttjas för att ta fram prognoser på askmolns utbredning och ge information till flyget om var det finns risk för skador.

Kalmanfiltrering av numeriska prognoser

Kalmanfiltrering är en matematisk metod att optimalt bestämma statistiska parametrar ur ett begränsat antal observationer. Adaptiva filter är kraftfulla verktyg för att statistiskt korrigera numeriska väderprognoser.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Koefficienterna i Ekholm-Modéns formel

SMHI använder Ekholm-Modéns formel för att beräkna medeltemperaturer. Beroende på månad och ortens longitud används olika koefficientuppsättningar i formeln.

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

Lufttryck

Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare, som sträcker sig från den aktuella nivån upp till atmosfärens övre gräns. Ju högre upp man kommer i atmosfären desto lägre blir lufttrycket.

Beräkningar av spridning från askmoln

Meteorologiska spridningsmodeller, som drivs med hjälp av kontinuerligt uppdaterade väderprognoser, utnyttjas för att ta fram prognoser på askmolns utbredning och ge information till flyget om var det finns risk för skador.

Kalmanfiltrering av numeriska prognoser

Kalmanfiltrering är en matematisk metod att optimalt bestämma statistiska parametrar ur ett begränsat antal observationer. Adaptiva filter är kraftfulla verktyg för att statistiskt korrigera numeriska väderprognoser.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.