Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Tromber och fallvindar i Sverige 2010-2014

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

Hydrografisk station Bornö

Svenska rekord för års- och månadsmedeltemperatur

Det är oftast lättare att analysera rekord för månadsmedeltemperatur än rekord för absolut lägsta eller högsta temperatur. Månadsmedeltemperaturen påverkas inte i lika hög grad av enstaka felavläsningar och uppvisar inte lika stora lokala …

Högsta månadsmedeltemperatur i juli

Juli är normalt årets varmaste månad och upp till norra Svealand har månadsmedeltemperaturen nått över 20 grader vissa julimånader. I nordligaste Sverige ligger rekorden på lite drygt 15 grader.

Lägsta månadsmedeltemperatur i oktober

Rekorden för lägsta månadsmedeltemperatur i oktober varierar från lokalt nära 10 minusgrader i nordligaste Lappland till omkring 5 plusgrader i kustnära områden i södra Sverige.

Prognostryck

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.