Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Hydrologiska ord och begrepp

Här listas vanliga hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Utsjöstation HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40107
Stationsid: SMHIHUVUDSKARBUOY
Stationsnamn: HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST
Latitud: 58.9333
Longitud: 19.1667
Observationsperiod: 2016-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Monitoring station HAVSBOJ HUVUDSKÄR

Station type: Monitoring station
Station number: 40107
Station id: SMHIHUVUDSKARBUOY
Station name: HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST
Latitude: 58.9333
Longitude: 19.1667
Observation period: 2016-
Status: Active
Parameters:
Water temperature
Salinity
Sound …


Fyrskepp

Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Från år 1860 började man göra rutinmässiga mätningar av meteorologiska och oceanografiska (hydrografiska) parametrar ombord på flera av fyrskeppen.

Freja, Gorm och Helga nov-dec 2015

Under november och december 2015 berördes Sverige av tre namgivna stormar, Freja, Gorm och Helga. Gorm får anses som den kraftigaste av dessa.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Hydrologiska ord och begrepp

Här listas vanliga hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Utsjöstation HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40107
Stationsid: SMHIHUVUDSKARBUOY
Stationsnamn: HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST
Latitud: 58.9333
Longitud: 19.1667
Observationsperiod: 2016-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Monitoring station HAVSBOJ HUVUDSKÄR

Station type: Monitoring station
Station number: 40107
Station id: SMHIHUVUDSKARBUOY
Station name: HAVSBOJ HUVUDSKÄR OST
Latitude: 58.9333
Longitude: 19.1667
Observation period: 2016-
Status: Active
Parameters:
Water temperature
Salinity
Sound …


Fyrskepp

Fyrskepp var utplacerade längs svenska kusten för att leda sjöfarande från 1844 till 1972. Från år 1860 började man göra rutinmässiga mätningar av meteorologiska och oceanografiska (hydrografiska) parametrar ombord på flera av fyrskeppen.

Freja, Gorm och Helga nov-dec 2015

Under november och december 2015 berördes Sverige av tre namgivna stormar, Freja, Gorm och Helga. Gorm får anses som den kraftigaste av dessa.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.