Menu
 
Ämnesområden

Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Fakta om Storsjön

Storsjön i Indalsälvens avrinningsområde är till ytan Sveriges femte största sjö. Räknat i reglerbar vattenvolym (volymen mellan sänkningsgränsen och dämningsgränsen) hamnar sjön på fjärde plats med 1.25 km3.

Fakta om Hjälmaren

Hjälmaren är till ytan Sveriges fjärde största sjö. Den omges av slättlandskap och har flacka stränder. Medeldjupet är bara lite drygt 6 m, vilket är grunt med tanke på sjöns storlek. Via Eskilstunaån rinner sjön ut i Mälaren.

Hydrologiska begrepp

Här listas hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Avbördningskurva

En avbördningskurva visar sambandet mellan vattennivå och vattenflöde. Sambandet är unikt och tas fram för utvalda punkter i ett vattendrag.

SMHIs vattenföringsmätningar

Vid flertalet av SMHIs vattenföringsstationer erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring via en så kallad avbördningskurva. Det finns olika metoder för att mäta vattenföringen. På SMHI används bland annat ADCP …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Fakta om Storsjön

Storsjön i Indalsälvens avrinningsområde är till ytan Sveriges femte största sjö. Räknat i reglerbar vattenvolym (volymen mellan sänkningsgränsen och dämningsgränsen) hamnar sjön på fjärde plats med 1.25 km3.

Fakta om Hjälmaren

Hjälmaren är till ytan Sveriges fjärde största sjö. Den omges av slättlandskap och har flacka stränder. Medeldjupet är bara lite drygt 6 m, vilket är grunt med tanke på sjöns storlek. Via Eskilstunaån rinner sjön ut i Mälaren.

Hydrologiska begrepp

Här listas hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Avbördningskurva

En avbördningskurva visar sambandet mellan vattennivå och vattenflöde. Sambandet är unikt och tas fram för utvalda punkter i ett vattendrag.

SMHIs vattenföringsmätningar

Vid flertalet av SMHIs vattenföringsstationer erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring via en så kallad avbördningskurva. Det finns olika metoder för att mäta vattenföringen. På SMHI används bland annat ADCP …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

 
 
statistics logger