Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Stigande hav

Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen. En höjning som enligt FN:s klimatpanel kan bli upp till en meter i slutet av seklet. Den förväntade förändringen i havsvattenståndet påverkar de svenska kusterna i mycket olika grad. 

Framtida översvämningar vid sjöar och vattendrag

Här ges en överblick över klimatförändringens effekt på översvämningar vid sjöar och vattendrag

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

SMHIs varningar

SMHIs prognos- och varningstjänst ger information för skydd av liv och egendom. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser. SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och …

Havsvattenstånd i ett framtida klimat

I ett framtida, varmare klimat kommer havsnivåerna i Sverige att stiga. Hur mycket beror på den framtida globala havsnivåhöjningen, landhöjning och hur lågtryckens banor och styrka kommer att förändras.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Stigande hav

Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen. En höjning som enligt FN:s klimatpanel kan bli upp till en meter i slutet av seklet. Den förväntade förändringen i havsvattenståndet påverkar de svenska kusterna i mycket olika grad. 

Framtida översvämningar vid sjöar och vattendrag

Här ges en överblick över klimatförändringens effekt på översvämningar vid sjöar och vattendrag

Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan …

SMHIs varningar

SMHIs prognos- och varningstjänst ger information för skydd av liv och egendom. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser. SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och …

Havsvattenstånd i ett framtida klimat

I ett framtida, varmare klimat kommer havsnivåerna i Sverige att stiga. Hur mycket beror på den framtida globala havsnivåhöjningen, landhöjning och hur lågtryckens banor och styrka kommer att förändras.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.