Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Solstrålar och skuggstrålar

Ett optiskt fenomen som nog de flesta sett någon gång är när solen döljs bakom ett moln och det liksom strålar kring molnet och ibland kan detta fenomen vara mycket slående.

Nedisning

Nedisning till havs handlar om havsvatten som fryser fast på fartyg. Så snart ytvattnets temperatur sjunker under +4° C kan det vid stänk och överspolning bildas is på fartygets däck, överbyggnad och eventuella däckslast.

Havspeglar

Havspeglar observerar vattenståndet i havet. I Sverige har SMHI det nationella ansvaret för att mäta havsvattenstånd och idag observeras havsvattenståndet på 24 platser runt den svenska kusten.

Vad är mareld?

Mareld är ett fenomen som förekommer under sensommaren eller hösten. På kvällen kan man se självlysande plankton som ljusblixtar i vattnet. På dagen ser det ut som tegelrött stråk i vattnet.

Tsunami

En tsunami är en våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbottnen. Den kan även bildas vid skred, ras eller vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Men allra vanligast är jordbävningsalstrade tsunamivågor.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Solstrålar och skuggstrålar

Ett optiskt fenomen som nog de flesta sett någon gång är när solen döljs bakom ett moln och det liksom strålar kring molnet och ibland kan detta fenomen vara mycket slående.

Nedisning

Nedisning till havs handlar om havsvatten som fryser fast på fartyg. Så snart ytvattnets temperatur sjunker under +4° C kan det vid stänk och överspolning bildas is på fartygets däck, överbyggnad och eventuella däckslast.

Havspeglar

Havspeglar observerar vattenståndet i havet. I Sverige har SMHI det nationella ansvaret för att mäta havsvattenstånd och idag observeras havsvattenståndet på 24 platser runt den svenska kusten.

Vad är mareld?

Mareld är ett fenomen som förekommer under sensommaren eller hösten. På kvällen kan man se självlysande plankton som ljusblixtar i vattnet. På dagen ser det ut som tegelrött stråk i vattnet.

Tsunami

En tsunami är en våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbottnen. Den kan även bildas vid skred, ras eller vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Men allra vanligast är jordbävningsalstrade tsunamivågor.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.