Hydrologisk forskning

Med den svenska produktionen som grund är vi en global distributör av ny vattenrelaterad information, prognoser och kunskap i beslutsunderlag för många olika ändamål. Vi arbetar i nära dialog med användarna och i olika tids- och rumsskalor för att uppnå ett säkert och hållbart samhälle, effektiv vattenförvaltning, miljömålen och välgrundad bebyggelse.

 
 
 
 

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.