Hur påverkas luftkvaliteten av klimatförändringen?

Det finns studier av hur luftkvaliteten påverkas av klimatförändringen 20-30 år framåt i tiden. Slutsatsen i dessa studier är att under denna relativt korta tidsperiod är det förändringen av utsläpp av luftföroreningar som har störst betydelse, alltså hur vi förändrar våra liv och det samhälle vi lever i. I ett längre tidsperspektiv så som 50 år kommer klimatförändringen att ha betydelse.

Läs mer om luftmiljö i ett framtida klimat.