Behöver man rapportera sina modelleringsresultat om man redan har rapporterat mätdata för samma ämne?

Ja, man ska rapportera alla resultat man får fram, så om man både har mätt och modellerat halterna av ett ämne ska båda resultaten rapporteras.