Luftkvalitetsmodellering i åtgärdsprogram

Reflab – modeller har tagit fram en guide som stöd i hur luftkvalitetsmodellering kan användas i arbetet med åtgärdsprogram.

Modellberäkningar är ett effektivt sätt att kontrollera luftkvalitet och kan användas istället för eller som komplement till mätningar. Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller har tagit fram en guide som vägledning i hur luftkvalitetsmodeller kan användas i arbetet med åtgärdsprogram. Guiden följer bilaga 5 i  Luftguiden från Naturvårdsverket.

Guiden innehåller flera praktiska exempel och checklistor från olika modeller som används i Sverige.

Guiden för modellanvändning i samband med åtgärdsprogram inom luftkvalitet går att ladda ner i pdf-format via länken i högerspalten.