SMHI Varningar

SMHI Karta med varningar för Sverige och angränsande hav. Skagerack Vänern Kattegatt Öresund Bälten Sydvästra Östersjön Södra Östersjön Sydöstra Östersjön Mellersta Östersjön Mellersta Östersjön Norra Östersjön Rigabukten Finska viken Ålands hav Skärgårdshavet Södra Bottenhavet Norra Bottenhavet Norra Kvarken Bottenviken Dalarnas län, Dalafjällen. Jämtlands län, Härjedalsfjällen. Jämtlands län, Jämtlandsfjällen. Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen. Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen. Skåne län utom österlen. Skåne län, österlen. Blekinge län Hallands län Kronobergs län, västra delen. Kronobergs län, östra delen. Kalmar län, öland. Gotlands län Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern. Jönköpings län, östra delen. Kalmar län utom öland. Jönköpings län, syd om Vättern. Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv. Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg. Västra Götalands län, inre Dalsland. Västra Götalands län, sydväst Vänern. Västra Götalands län, norra Västergötland. östergötlands län Värmlands län örebro län Södermanlands län Stockholms län utom Roslagskusten. Västmanlands län Uppsala län utom Upplandskusten. Stockholms län, Roslagskusten. Uppsala län, Upplandskusten. Dalarnas län utom Dalafjällen. Gävleborgs län kustland. Gävleborgs län inland. Västernorrlands län Jämtlands län utom fjällen. Västerbottens län kustland. Västerbottens län inland. Norrbottens län kustland. Norrbottens län inland.

Förklaring av varningsklasserna

  • Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. Läs mer om definitioner för klass 3-varningar.

  • Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. Läs mer om definitioner för klass 2-varningar.

  • Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Läs mer om definitioner för klass 1-varningar.

  • Ingen varning:

Varningar för kommande dygnet

Uppdaterad 2014-07-28 kl 18:53

För att se varningarna, för muspekaren över eller klicka i distrikten i kartan.
Du kan även se varningarna i tabellformat.

Brandriskvarning

Skogsbrandsfaran är i dag mycket stor i södra Skåne, Östergötland, östra Svealand, på Gotland samt i kustlandskapet över södra och mellersta Norrland.
Brandriskkarta

Meddelande

SMHI meddelar om höga temperaturer när maxtemperaturen förväntas bli 26 grader eller mer i tre dagar i följd. Ett meddelande om höga temperaturer är inte en vädervarning och till skillnad från varningar kan meddelande om höga temperaturer utfärdas upp till 48 timmar före väderhändelsen.

Utfärdad 2014-07-27 06:22
Över södra halvan av landet fortsätter det att vara varmt med maxtemperaturer på minst 26 grader ytterligare några dagar. I dag, måndag, sjunker temperaturerna i norra delen av Norrland. I morgon, tisdag, även något lägre temperaturer i södra Norrland.

mer varningsinformation

Krisinformation.se
Varningar i Europa

PRENUMERERA PÅ RSS-FLÖDEN FÖR VARNINGAR

För att använda RSS-flöden krävs en RSS-läsare till webbläsaren.
Kom igång med RSS

Alla varningar
Klass 1-varningar
klass 2-varningar
Klass 3-varningar
Alla landvarningar
Alla sjövarningar
 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ