Vi hänvisar till den nya registersidan för uppdaterad information. SMHI är av Havs- och Vattenmyndigheten utsedd till nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och biologiska data. Datavärden lagrar och tillhandahåller nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering.