SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Under inledningen av fredagen berörs mellersta Norrland av regn som kan vara ihållande och kraftigt med inslag av mycket kraftiga skurar. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Norrland, men risken minskar på många håll i samband med regn. Utöver detta är det kulingstyrka på Västerhavet, Östersjön samt Rigabukten och Finska Viken. Från torsdag eftermiddag är det lågt vattenstånd i Sydvästra Östersjön. Risk för vattenbrist i grundvattenmagasin är utfärdad för stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. För Blekinge län, Gotlands län och Jönköpings län är även risk för vattenbrist beroende på låga vattenflöden utfärdad. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Skagerack

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skagerack

Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Natt mot lördag avtagande.Kattegatt

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Kattegatt

Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Under fredagen väst och till den sena eftermiddagen avtagande.Öresund

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Öresund

Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Bälten

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Bälten

Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydvästra Östersjön

Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.

Varning klass 1 lågt vattenstånd

Sydvästra Östersjön

När: Torsdag eftermiddag och kväll. Var: I farleden. Nivå: Omkring -50 cm i RH 2000 Kommentar:Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Södra Östersjön

Kommentar: Sydväst eller väst 14-17 m/s, fredag förmiddag 14-18 m/s. Fredag kväll avtagande.Sydöstra Östersjön

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Sydöstra Östersjön

Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. Fredag förmiddag ökande till 15-20 m/s. Natt mot lördag avtagande.Mellersta Östersjön

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Mellersta Östersjön

Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Fredag förmiddag ökande till 15-20 m/s. I kväll väst. Natt mot lördag avtagande.Norra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Östersjön

Kommentar: Tidvis sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Rigabukten

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Rigabukten

Kommentar: Från natt till fredag sydväst 14-18 m/s. Sent fredag kväll avtagande.Finska viken

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Finska viken

Kommentar: Från fredag förmiddag till fredag eftermiddag tidvis kuling 15 m/s.Jämtlands län utom fjällen

Varning klass 1 stora regnmängder

Jämtlands län utom fjällen

När: Från torsdag kväll till och med fredag morgon. Var: I Härjedalen och östra Jämtland Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna.Västernorrlands län

Varning klass 1 stora regnmängder

Västernorrlands län

När: Från natt mot fredag till och med fredag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna.Västerbottens län inland

Risk Skogsbrand

Västerbottens län inland

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är på många håll torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Risken avtar i samband med regnskurar.Västerbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Västerbottens län kustland

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor eller extrem stor risk för brandspridning. Kommentar: Risken avtar i samband med att regn rör sig in.

Varning klass 1 stora regnmängder

Västerbottens län kustland

När: Fredag morgon och förmiddag Var: Främst i södra delen Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna.Norrbottens län inland

Risk Skogsbrand

Norrbottens län inland

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor för brandspridning. Kommentar: Risken avtar i samband med skurar.Norrbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Norrbottens län kustland

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Risken avtar i samband med eftermiddagsskurar.Totalt 19 utfärdade varningar