SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

I delar av södra Götaland är risken för gräsbrand stor i morgon torsdag. I fjällen risk för mycket hård vind på kalfjället under dagen. Onsdag kväll blir vattenståndet i Sydvästra Östersjön tillfälligt lågt. Risk för vattenbrist råder för stora grundvattenmagasin i sydöstra Svealand samt östra och södra Götaland. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Blekinge län

Risk Gräsbrand

Blekinge län

När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: -Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 lågt vattenstånd

Sydvästra Östersjön

När: Kortvarigt onsdag kväll Var: I farleden Nivå: Ca -50 cm i RH 2000 Kommentar: -Kalmar län utom Öland

Risk Gräsbrand

Kalmar län utom Öland

När: Torsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: -Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 mycket hård vind

Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

När: Under torsdagen Var: På kalfjället i norra delen Intensitet: Sydväst till väst 18-22 m/s Kommentar: -Totalt 4 utfärdade varningar