SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor i delar av östra Götaland och östra Svealand. Den är även lokalt stor i norra Norrland. Klass 1-flöden råder i övre delarna av Piteälven och Torneälven. Förutom i övre delen av Tidan är det just nu bara i grundvattenmagasinen som det finns risk för vattenbrist. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbristPublicerade varningar

Kalmar län utom Öland

Risk Skogsbrand

Kalmar län utom Öland

När: Söndag och måndag Var: Nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Under söndagen avtar brandrisken något i samband med regn.Gotlands län

Risk Skogsbrand

Gotlands län

När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Risken kan minska tillfälligt under söndagen i samband med regnÖstergötlands län

Risk Skogsbrand

Östergötlands län

När: Söndag och måndag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Risken kan minska tillfälligt söndag kväll i samband med regnSödermanlands län

Risk Skogsbrand

Södermanlands län

När: Söndag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor Kommentar: Under måndag är risken för bränder i öppen och gles vegetation mycket stor.Stockholms län utom Roslagskusten

Risk Skogsbrand

Stockholms län utom Roslagskusten

När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Under måndagen är det mycket torrt i markerna och risken för bränder är mycket stor eller i öppen och gles vegetation lokalt extremt stor.Västerbottens län inland

Risk Skogsbrand

Västerbottens län inland

När: Söndag och måndag Var: Lokalt i den östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Västerbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Västerbottens län kustland

När: Söndag Var: I den norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 höga flöden

Övre delen av Piteälven

Var: Övre delen av Piteälven När: Flödet beräknas ligga strax över klass 1 ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Snösmältning och regn Kommentar:

Varning klass 1 höga flöden

Övre delen av Torneälven

Var: Övre delen av Torneälven När: Vattenföringen väntas fortsätta på klass-1-nivå ytterligare några dagar. Typ av vattendrag: Stora Orsak: Snösmältning och regn Kommentar:Norrbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Norrbottens län kustland

När: Söndag och måndag Var: Lokalt i hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Totalt 10 utfärdade varningar