SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Över Lapplandsfjällen blåser en frisk sydostlig vind. Samtidigt är temperaturerna låga och ger stark kyleffekt på öppen hud. Lågtrycket som idag rör sig österut över kontinentens norra del ger blåsigt. I den södra delen av sydvästra och södra Östersjön väntas tillfälligt vindar med kulingstyrka fram till ikväll.Publicerade varningar

Skåne län utom Österlen

Varning klass 1 höga flöden

Helge å

Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. nederbörden som kom under måndag och tisdag samt Möckelns höga vattenstånd som matar på vatten nedströms.Skåne län, Österlen

Varning klass 1 höga flöden

Skräbeån

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå i mitten av kommande vecka.Blekinge län

Varning klass 1 höga flöden

Skräbeån

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå i mitten av kommande vecka.

Varning klass 1 höga flöden

Bräkneån

Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå i slutet av veckan.

Varning klass 1 höga flöden

Mörrumsån, nedströms Helgasjön

Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan.

Varning klass 1 höga flöden

Mieån

Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka.

Varning klass 1 höga flöden

Ronnebyån

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under kommande vecka.

Varning klass 1 höga flöden

Lyckebyån

Flödet är stabilt sjunkande och klass 1-nivån väntas bestå till slutet av veckan.Kronobergs län, västra delen

Varning klass 1 höga flöden

Helge å

Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela veckan. Detta p.g.a. nederbörden som kom under måndag och tisdag samt Möckelns höga vattenstånd som matar på vatten nedströms.Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydvästra Östersjön

Torsdag eftermiddag och på den södra delen. Ost 15 m/s vridande till nord. Ikväll avtagande.Kronobergs län, östra delen

Varning klass 1 höga flöden

Bräkneån

Flödena är avtagande och väntas gå under varningsnivå i slutet av veckan.

Varning klass 1 höga flöden

Mörrumsån, nedströms Helgasjön

Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Avtagandet fördröjs lite av nederbörden som kom under måndags- och tisdagsdygnet. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under hela veckan.

Varning klass 1 höga flöden

Mieån

Flödena är avtagande och väntas ligga på klass 1-nivå fram till mitten av nästa vecka.

Varning klass 1 höga flöden

Ronnebyån

Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande. De väntas gå under varningsnivå under kommande vecka.Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Östersjön

Torsdag eftermiddag och på den södra delen. Kortvarigt ost 15 m/s. Ikväll avtagande.Jönköpings län, östra delen

Varning klass 1 höga flöden

Solgenån

Flödena i större delen av Emån med biflöden har nu sjunkit under varningsnivå. i Solgenån ligger flödet dock fortfarande över klass 1 p.g.a. att flera sjöar är mycket välfyllda och upprätthåller ett högt flöde nedströms.Södermanlands län

Varning klass 1 höga flöden

Södermanlands län och södra Stockholms län

Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån).Stockholms län utom Roslagskusten

Varning klass 1 höga flöden

Södermanlands län och södra Stockholms län

Klass 1-flödena är sjunkande men består under veckan, i de sjörika övre delarna av Trosaån, samt i sjösystemen ovan Husbyån (biflöde till Nyköpingsån).Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 frisk vind med stark kyleffekt

Västerbottens län,södra Lapplandsfjällen

Frisk sydostlig vind i kombination med låga temperaturer, ner till 20 minusgrader i högterrängen. Detta ger stark kyleffekt.Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 frisk vind med stark kyleffekt

Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

Frisk sydostlig vind i kombination med låga temperaturer, ner till 20 minusgrader i högterrängen. Detta ger stark kyleffekt.Totalt 20 utfärdade varningar