SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Risk för vattenbrist är stor för några medelstora vattendrag samt för små och/eller stora grundvattenmagasin i stora delar av hela landet. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Totalt 0 utfärdade varningar