SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Risk för vattenbrist råder för stora grundvattenmagasin i Gotlands län och Östergötlands län. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Totalt 0 utfärdade varningar