SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Mellan ett högtryck i öster och ett djupt lågtryck kring Brittiska öarna råder en sydlig till sydostlig vind med kulingstyrka på de flesta av farvattnen runt Sverige. Risk för vattenbrist är stor för vissa vattendrag samt för små och/eller stora grundvattenmagasin i stora delar av Götaland och Svealand. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vader/varningar-och-risker/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Skagerack

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skagerack

Kommentar: Syd eller sydost 15 m/s. Sent torsdag kväll avtagande.Kattegatt

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Kattegatt

Kommentar: Sydost 15 m/s. Torsdag kväll avtagande.Sydöstra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydöstra Östersjön

Kommentar: Torsdag eftermiddag sydost 15 m/s.Mellersta Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Mellersta Östersjön

Kommentar: Torsdag eftermiddag sydost 15 m/s.Norra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Östersjön

Kommentar: Torsdag eftermiddag sydost 15 m/s.Rigabukten

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Rigabukten

Kommentar: Från torsdag kväll sydost 15 m/sÅlands hav

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Ålands hav

Kommentar: Syd eller sydost tidvis 15 m/s. Fredag förmiddag avtagande.Skärgårdshavet

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skärgårdshavet

Kommentar: Fredag morgon sydost 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Södra Bottenhavet

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Bottenhavet

Kommentar: Syd eller sydost 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Norra Bottenhavet

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Bottenhavet

Kommentar: Syd eller sydost 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.Norra Kvarken

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Kvarken

Kommentar: Syd 15 m/s. Torsdag kväll avtagandeBottenviken

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Bottenviken

Kommentar: Syd 15 m/s. Torsdag kväll avtagande.Totalt 12 utfärdade varningar