SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Ett högtryck över mellersta Skandinavien förskjuts åt sydväst, samtidigt som ett lågtryck rör sig österut över Barents hav, strax norr om Nordnorge. Det ger kuling vindar på våra södra farvatten och i Norrlandsfjällen hårda till mycket hårda vindar delvis i kombination med snöfall eller snödrev. Vindarna till havs avtar det närmaste dygnet. Vinden i kombination med en låg temperatur gör att det finns risk för måttlig nedisning av fartyg i sydöstra och södra Östersjön samt Skagerrak.Publicerade varningar

Skagerack

Varning klass 1 nedisning

Skagerack

Risk för måttlig nedisning av fartyg. Risken avtar under dagen.

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skagerack

I de västra farvattnen ost eller nordost ca 15 m/s. Avtagande sent i eftermiddag.Öresund

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Öresund

Ost eller nordost, tidvis 15 m/s. Lördag kväll avtagande.Bälten

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Bälten

Ost eller nordost 14-17 m/s. Avtagande natt mot söndag.Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Sydvästra Östersjön

Ost eller nordost 15-20 m/s. Natt mot söndag avtagande.Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Södra Östersjön

Ost eller nordost 14-18 m/s. Natt mot söndag avtagande.

Varning klass 1 nedisning

Södra Östersjön

Risk för måttlig nedisning av fartyg.Sydöstra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydöstra Östersjön

I västra farvattnen, ost eller nordost 15 m/s. Ikväll avtagande.

Varning klass 1 nedisning

Sydöstra Östersjön

Risk för måttlig nedisning av fartyg. Risken avtar under dagen.Jämtlands län,Härjedalsfjällen

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd

Jämtlands län,Härjedalsfjällen

Lördag kväll tilltagande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård vind, 14-17 m/s. Från sent i natt i kombination med snöfall.Jämtlands län,Jämtlandsfjällen

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd

Jämtlands län,Jämtlandsfjällen

Lördag eftermiddag tilltagande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind, 14-18 m/s. Efterhand i kombination med snöfall eller snödrev.Västerbottens län,södra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd

Västerbottens län,södra Lapplandsfjällen

Tilltagande västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind, 15-20 m/s. Efterhand i kombination med snöfall eller snödrev.Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

Varning klass 1 mycket hård vind med nederbörd

Norrbottens län,norra Lapplandsfjällen

Västlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind, 15-20 m/s. I kombination med snöfall eller snödrev.Totalt 13 utfärdade varningar