SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

De höga flödena klingar nu av. I delar av Torneälven väntas dock nivån ligga kvar över eller nära klass 2 något eller några dygn. I Tärendöälven samt i delar av Kalixälven och Piteälven väntas flödena fortsatt vara över klass 1 närmsta dygnen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor i norra och östra Götaland, ink på Öland och Gotland, samt i östra Svealand och lokalt även i södra Norrlands kustland. Risken för vattenbrist är stor i främst Götaland, Svealand och södra Norrland. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbristPublicerade varningar

Blekinge län

Risk Gräsbrand

Blekinge län

Stor risk för bränder i skog och mark.Kronobergs län, östra delen

Risk Gräsbrand

Kronobergs län,östra delen

Stor risk för bränder i skog och mark.Kalmar län utom Öland

Risk Gräsbrand

Kalmar län utom Öland

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Kalmar län, Öland

Risk Gräsbrand

Kalmar län,Öland

Stor risk för bränder i skog och mark.Gotlands län

Risk Gräsbrand

Gotlands län

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västra Götalands län, inre Dalsland

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,inre Dalsland

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västmanlands län

Risk Gräsbrand

Västmanlands län

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västra Götalands län, sydväst Vänern

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,sydväst Vänern

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Västra Götalands län, norra Västergötland

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,norra Västergötland

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

Stor risk för bränder i skog och mark.Jönköpings län, östra delen

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,östra delen

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Jönköpings län, syd om Vättern

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,syd om Vättern

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Östergötlands län

Risk Gräsbrand

Östergötlands län

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Örebro län

Risk Gräsbrand

Örebro län

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Södermanlands län

Risk Gräsbrand

Södermanlands län

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Stockholms län utom Roslagskusten

Risk Gräsbrand

Stockholms län utom Roslagskusten

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Stockholms län, Roslagskusten

Risk Gräsbrand

Stockholms län,Roslagskusten

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Uppsala län utom Upplandskusten

Risk Gräsbrand

Uppsala län utom Upplandskusten

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Uppsala län, Upplandskusten

Risk Gräsbrand

Uppsala län,Upplandskusten

Stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.Gävleborgs län inland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län inland

Lokalt stor risk för bränder i skog och mark.Gävleborgs län kustland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län kustland

Lokalt stor risk för bränder i skog och mark.Västernorrlands län

Risk Gräsbrand

Västernorrlands län

Lokalt stor risk för bränder i skog och mark.Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen

Varning klass 2 mycket höga flöden

Övre delarna av Torneälven

Flödena klingar nu av. Det kommer fortsatta att vara klass 2-flöden eller nära klass 2-flöden i Torneälven under torsdagen mellan Torne träsk och Tärendöälven.Norrbottens län inland

Varning klass 1 höga flöden

Piteälven

Flödena i övre delen av Piteälven är nu under klass 1. I området runt Vidsel och ner till Älvsbyn väntas flödena fortsatt vara över klass 1 någon eller några dagar till, både i huvudfåran och i de små vattendragen.

Varning klass 2 mycket höga flöden

Övre delarna av Torneälven

Flödena klingar nu av. Det kommer fortsatta att vara klass 2-flöden eller nära klass 2-flöden i Torneälven under torsdagen mellan Torne träsk och Tärendöälven.

Varning klass 1 höga flöden

Tärendöälven och Kalixälven mellan Tärendöälven och Ängesån

Flödena klingar nu av. I Tärendöälven och i Kalixälven vidare ner mot Ängsån väntas flödena vara över klass 1 under något eller några dygn till.Totalt 28 utfärdade varningar