Vad är WOW?

WOW står för Weather Observations Website vilket är ett världsomspännande nätverk för väderobservationer där allmänheten kan dela med sig av sina mätningar.

WOW lanserades 2011 av Storbritanniens vädertjänst Met Office med syftet att skapa en webbtjänst för klimatobservatörers inrapportering av väderobservationer. En möjlighet för allmänheten att rapportera skapades också. WOW är också en databas där all observationsdata lagras, WOW ägs och förvaltas av Met Office och sedan starten 2011 har över en miljard väderobservationer rapporterats in. SMHI samarbetar med Met Office för att privatpersoner, samhällsaktörer och företag i Sverige också ska kunna rapportera in sina observationer till vädertjänsten.

Privata observationer ger mervärde

Idag finns ett stort antal officiella observationsstationer som SMHI till stor del förfogar över. Dessa rapporterar kontinuerligt uppgifter om temperatur, fuktighet, lufttryck, sikt, väder och moln vilket utgör grunden för allt arbete med väderprognoser och varningar. Genom att komplettera observationer från det officiella stationsnätet med WOW-observationer får SMHIs meteorologer tillgång till ett bredare underlag. Fler observationer bidrar till en bättre nulägesbild, vilket förbättrar korta prognoser samt varningar som utgör viktig information vid allvarliga väder- och vattenhändelser.

Fler väderobservationer innebär karteringen av klimatet blir mer komplett vilket är till stor hjälp för forskarna. Ett tätare observationsnät är också viktigt vid extrema väderhändelser för att få en bättre bild av omfattningen.

Genom att ansluta dig till WOW-nätverket presenteras dina mätningar för en stor grupp potentiella användare som kan dra nytta av dem. Omvänt får du tillgång till nätverkets alla observationer.

Mervärde för fler genom större samarbete

Met Office har under en längre tid samarbetat med flera väderinstitut inom ramen för WOW. Idag finns samarbeten med vädertjänsterna i Australien, Nya Zeeland, Nederländerna, Belgien och Irland. De privata mätningarna bidrar till mervärden för både väderinstituten och medborgarna.

Bli en del av WOW-nätverket

För att bli en del av WOW-nätverket behöver du en WOW-kompatibel väderstation, internetuppkoppling samt skapa ett användarkonto hos Met Office. Dina observationer skickas till Met Office WOW-databas och presenteras sedan på smhi.se i tjänsten ”Mina observationer-WOW” tillsammas med observationer från officiella stationer. Bidra med dina observationer och lär dig allt om vädret där du bor!