Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist har tagits fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Tjänsten Risk för vattenbrist är nu stängd för säsongen och återkommer när det finns risk för låga flöden igen. Hör gärna av dig till hydprog@smhi.se och berätta om hur du har upplevt tjänsten i sommar!
 

SGU fortsätter göra kartor över grundvattennivåer en gång i månaden. De finns på SGUs webbplats

För att följa hur vattenbalansen ser ut i Sverige finns nu en ny SMHI-tjänst som du hittar här: Vattenbalans