Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. Informationen uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små och stora magasin uppdateras månadsvis.

Risk för vattenbrist kommande månad i följande områden:

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Vattenbrist karta vecka 36
Legend Risk för vattenbrist

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Vattenbrist karta vecka 36
Legend Risk för vattenbrist

Markvatten och grundvatten

Markvattensituationen

Markvattenkarta prognosdag 0
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.
Markvattenkarta prognosdag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.

Grundvattensituationen senast uppdaterad 2019-09-04

Grundvattenkartorna SGU
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små och stora magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan för små magasin är främst ett stöd för de som har egna brunnar, medan den för stora magasin främst avser de stora sand- och grusåsarna från vilka en stor del av landets kommuner tar sitt vatten från.

Markvattensituationen

Markvattenkarta prognosdag 0
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.
Markvattenkarta prognosdag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt angivet datum jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgängligt för växterna (växttillgängligt vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer.

Grundvattensituationen senast uppdaterad 2019-09-04

Grundvattenkartorna SGU
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små och stora magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan för små magasin är främst ett stöd för de som har egna brunnar, medan den för stora magasin främst avser de stora sand- och grusåsarna från vilka en stor del av landets kommuner tar sitt vatten från.

Nederbörd och temperatur

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2018

Temperaturavvikelse för 2018
Medeltemperaturens avvikelse under 2018 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2019

Temperaturavvikelse hittills under 2019
Temperaturavvikesle hittills under 2019 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1961 - 1990) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2018

Temperaturavvikelse för 2018
Medeltemperaturens avvikelse under 2018 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2019

Temperaturavvikelse hittills under 2019
Temperaturavvikesle hittills under 2019 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1961 - 1990) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.