Registrera och anslut din väderstation

För att ansluta din väderstation måste du registrera dig och skapa ett användarkonto på Met Office WOW-sida. Det går också bra att logga in med ett Facebook-, Twitter- eller Googlekonto. Följ vägledningen nedan steg för steg.

Skapa konto eller logga in

Gå till Met Office WOW-sida, Met Office Weather Observations Website, klicka på ”Login” eller ”Sign Up” i menyraden högst upp på sidan.

Login”: Klicka på ”Login” så kan du logga in med ditt Facebook-, Twitter- eller Googlekonto.

Sign Up”: Saknar du ett Facebook-, Twitter- eller Googlekonto väljer du istället ”Sign up”. Klicka sedan på New Account för att registrera dig hos Met Office. Följ anvisningarna från Met Office. När du har skapat ditt konto loggar du in med hjälp av användarnamn och lösenord.

När du är färdig med registreringen hos MetOffice ska du ha sparat en Authentication Key och Site ID. Dessa uppgifter kräver din programvara för att kunna skicka data till WOW. 

Skapa en plats för din väderstation – ”Enter a site”

När du är inloggad klickar du på ”Enter a Site” i menyn längst upp på sidan. Du behöver nu ange en del information om din väderstation och din mätplats.

Välj platstyp - ”Choose site type”

Ange om din väderstation alltid kommer att vara på samma plats-”Static” eller mobil-”Mobile”. Mobila stationer är t.ex. bilar eller båtar. SMHI kan tyvärr inte visa mobila stationer i dagsläget.

Välj en plats för din väderstation – “Choose a location for this observation”

Här ska du ange var din väderstation är placerad geografiskt. Följande ska anges:

Latitud och longitud

 • Ange latitud och longitud med koordinater, klicka på ”Show Coordinates on Map” så att kartnålen är på rätt plats i kartan. Finjustera vid behov genom att dra kartnålen med muspekaren.
 • Det är också möjligt att klicka på ”Use current location”, din plats visas då i kartan. Finjustera vid behov genom att dra kartnålen med muspekaren.
 • En del webbläsare tillåter inte att din platsinformation delas, flytta i sådant fall kartnålen till rätt plats i kartan.
 • Det går också att söka adresser i fältet ”Search”

Stationens höjd över havet

 • Höjden över havet går att finna i topografiska kartor eller med hjälp av appar till din mobiltelefon.
 • Ett tips är att använda Lantmäteriets topografiska karta. Zooma in och högerklicka på din plats, i rutan syns ett H och en siffra. Siffran är höjden över havet i meter.

Bilder på din observationsplats – ”Site location images”

Här finns möjlighet att lägga in bilder på din observationsplats.

Detaljer om din plats – ”Site details”

 • Ange ”Site name” – platsens namn, obligatoriskt.
 • Ange ”Site TimeZone” – tidszon, obligatoriskt.
 • Ange ”Authentication Key” – behörighetsnyckel, 6 siffror. Spara denna behörighetsnyckel! Den behövs för att din programvara ska kunna skicka dina mätningar till WOW.
 • Bocka för ”Adjust for daylight Saving Time” så justeras sommartid automatiskt.
 • Bocka för ”Is this site active?” om du vill att dina mätningar ska synas för andra.
 • Bocka för ”Allow Data Download” om du vill att andra användare ska kunna ladda hem dina mätningar från WOW-databasen. Dela gärna dina data med andra användare, de kan vara värdefulla för t.ex. forskare.
 • ”Site description” - Skriv mer information om din väderstation. Berätta för andra vilken typ av station du har samt hur den är kopplad till WOW.
 • ”Site logo” – Ladda upp en logotyp.

Mer om ägaren av platsen – ”Site Owner details” 

Här kan du lägga till mer information om dig eller din organisation.

 • ”Add relevant website to your observation” – Ange din eller din organisations webbplats. Finns dina väderobservationer på en egen sida kan du länka till den om du vill.
 • ”Org/School Name” – Ange om du vill namnet på din organisation, kan exempelvis vara ett företag, skola eller en förening.
 • ”Reasons for running the site” - Ange den viktigaste orsaken till varför du har en väderstation.
 • ”Default Access Level”- Välj ”public” för att dela ovanstående information. Välj ”private” om du vill visa begränsad information för andra användare. På smhi.se visas mycket begränsad information.
 • ”Group” – Utelämnas tills vidare.

Detaljer om mätplats och rapportering – ”Site Location Attributes”

Här anges hur givarna är placerade i förhållande till byggnader, andra hinder samt om mätplatsen ligger i en stad eller ute på landsbygden. Dessa parametrar används för att bestämma datakvalité. Ange också vilka tider din väderstation rapporterar vissa parametrar. Detaljer om mätplats och rapportering 

Inställningar för dina mätningar - ”Site Data Preferences”

I det här avsnittet, som är valfritt, kan du ange vilka mätningar du gör samt vilken enhet som gäller för din station. Välj parameter och sedan enhet, om din väderstation inte mäter en parameter väljer du ”Not captured”.

En viktig parameter är lufttryck. Generellt skickar väderstationen trycket vid stationens nivå till din programvara. Vissa programvaror ger möjligheten att räkna om och skicka trycket omräknat till havsytans nivå. Ta reda på vilket tryck som skickas till WOW-nätverket samt vilken enhet som gäller för lufttrycket.Reduktion av lufttrycket till havsytans nivå

Ytterligare information och färdig! - ”Additional Information, Complete”

Skriv ytterligare information om din väderstation under ”Additional Information” som du vill dela med andra användare.

 • Tryck på ”Complete” när du är färdig med registreringen, ”Site Created!”.
 • Klicka på ”View Site”, under kartan finns ditt ”Site ID”.
 • Spara ditt ”Site ID” tillsammans med ”Authentication Key”, dessa två koder behövs för att din programvara ska kunna skicka dina mätningar till WOW-nätverket.
"Site ID" är markerat i rött, vänligen exkludera eventuella parenteser.
"Site ID" är markerat i rött, vänligen exkludera eventuella parenteser. Förstora Bild

Installera din programvara

Installera din programvara med din väderstation. I programvaran anger du ”Site ID” och ”Authentication Key”. Din väderstation skickar nu mätningar till WOW, som efter någon timme visas på Mina observationer - WOW.