Mina observationer - WOW

WOW står för Weather Observations Website - ett världsomspännande nätverk för väderobservationer där allmänheten kan dela med sig av sina mätningar. Här kan du jämföra dina egna observationer med officiella mätstationer.