Färgkod

  1. Extremt lågt

  2. Mycket under normalt

  3. Under normalt

  4. Nära normalt

  5. Över normalt

  6. Mycket över normalt

  7. Extremt högt