Årstidskarta

Om höst-/vinterkartan

Kartan visar var i Sverige det är sommar, hösttemperaturer, höst, vintertemperaturer och vinter för det aktuella datumet.

Höstens/vinterns ankomst är det första dygnet av fem med höst-/vintertemperaturer. Det innebär att ankomstdatumet kan bestämmas först i efterhand. De röda, bruna och blå fälten i kartan visar endast det aktuella läget, det vill säga var det är sommar/höst/vinter och inte årstidernas ankomstdatum. Årstidernas ankomstdatum visas istället i separata kartor.

När kriteriet för höst/vinter är uppfyllt består klassningen även om mildare perioder inträffar. Årstidskartan tas fram automatiskt från en griddad analys, en analys som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar här en yta på ca 3x3 km.

Tidigare har årstidskartor framställts genom en manuell analys av alla dygnsmedeltemperaturer från samtliga temperaturstationer i Sverige. En sådan manuell analys kan skilja sig från en automatisk, trots att observationsunderlaget är det samma.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. I fjällen är till exempel temperaturkontrasten normalt relativt stor mellan fjälltoppar och dalgångar. Därigenom kommer även årstiderna att kunna variera inom små områden. Vid tidigare manuella analyser har inte dessa småskaliga variationer kommit med, utan fokus har lagts på det storskaliga mönstret.

Det kan även förekomma att den automatiska analysen inte uppvisar en hundraprocentig överensstämmelse med observationerna. Detta kan bland annat bero på att analysmodellens resultat representerar en yta på ca 3x3 km medan observationen utförs i en punkt. Därigenom händer det ibland att en årstid kan ankomma till en observationsstation utan att detta syns på årstidskartan.