Brandriskkartor, 5-dygn, stor

Om brandriskvarningar

Om brandriskvarningar

Prova på

Brandriskkartor för gräs och skog

Brandriskkartorna visar var det finns risk för gräsbränder i torrt fjolårsgräs och var det är risk för skogsbränder.

Lär dig mer

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.

Prova på

Brandriskkartor för gräs och skog

Brandriskkartorna visar var det finns risk för gräsbränder i torrt fjolårsgräs och var det är risk för skogsbränder.

Lär dig mer

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.