Väderradar i Luleå moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Luleå används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik, Leksand och Luleå har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med övriga radaranläggningar.

Alla väderradaranläggningar som gränsar till den i Luleå är nu moderniserade, med undantag för anläggningen i Kiruna. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i nordväst där väderradar Luleå gränsar mot anläggningen i Kiruna.

Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Exempel på en radarbild hämtat från systemet Baltrad
Radarbilden är hämtad från systemet Baltrad (2018-09-21 23:50 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare varför radarn fortsatt detekterar sjöklotter vid kusten mellan Luleå och Piteå.