Väderradar i Karlskrona moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Karlskrona används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik, Leksand, Luleå (Rosvik) och Karlskrona har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med övriga radaranläggningar. Alla väderradaranläggningar som gränsar till den i Karlskrona är nu moderniserade, med undantag för anläggningen i Åtvidaberg (Vilebo). Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i norr där väderradar Karlskrona gränsar mot anläggningen i Åtvidaberg (Vilebo). Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild hämtad från systemet Baltrad
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2018-12-20 02:35 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen har bytt beteckning till KAA. Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare, dock har tornet höjts varför anläggningen förväntas vara mindre påverkad av omkringliggande skog.