Väderradar i Hemse (Ase) moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Hemse (Ase) används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av markklotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund Hudiksvall och Hemse (Ase) har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med övriga radaranläggningar. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i upplösning i nordväst (Vilebo) och i sydväst (Karlskrona) där väderradar Hemse gränsar mot icke-moderniserade anläggningar. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild från Baltrad
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2017-06-16 12:15 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen har bytt namn från Ase till Hemse, men anläggningen står på samma plats som den tidigare och riskerar precis som tidigare att detektera omkringliggande höjder samt kustlinjer. Detta kan ge upphov till så kallat markklotter i radarprodukten. Markklotter är fasta ekon från terrängen.

Falska nederbördsekon från väderradar