Uppgradering av väderradar Vara

Väderradar i Vara moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Vara används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av mark- och sjöklotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Vissa brister kan under intrimningsperioden visa sig i produkterna. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där ekon (nederbörd) ser ut att saknas på längre avstånd från radaranläggningen jämfört mot vad som detekteras från omgivande (icke-moderniserade) radaranläggningar.
 

Radarbild från 2016-04-28 14:00 UTC.
Radarbild från 2016-04-28 14:00 UTC. Förstora Bild

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm och Vara har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut jämfört med övriga radaranläggningar. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare anläggningen. Radaranläggningen i Vara riskerar därför att detektera Hunneberg och Vänerns västra strand. Dessa ekon, så kallat markklotter, kan upplevas som kraftigare i vissa vädersituationer. Anledningen till detta är en annan mottagare som har bättre förmåga att nyttja Dopplereffekten för att bestämma hastighet på radarekon.