Uppgradering av väderradar Luleå

Uppgradering av väderradar Luleå påbörjas i mitten av augusti och beräknas pågå till slutet av oktober. Därefter kommer väderradaranläggningen genomgå intrimning under några månader. Under uppgraderingen kommer inte radaranläggningen bidra med information till väderradarbilder. Under intrimningen bidrar anläggningen med information i bilderna, men vissa störningar och brister kan uppstå i aktuellt område.

Området som påverkas illustreras i kartan nedan. Inom den blå linjen bidrar normalt sett svenska väderradaranläggningar med information i radarbilder. Hela det skuggade området är påverkat av pågående uppgradering och efterföljande intrimning. Under uppgraderingen när väderradar-anläggningen inte bidrar med information i bilden saknas information helt i område som är rödmarkerat. I orangemarkerat område kommer radarinformationen påverkas i alla situationer då nederbörden initieras eller förstärks i nivån under radarns täckning.

Karta som visar hur radartäckning påverkas vid uppgradering av radaranläggningar

För lite eller helt missad nederbörd kommer sannolikt förekomma:

  • I lätt snöfall eller duggregn då dessa processer initieras i moln på låg höjd.
  • Då nederbörd från övre molnlager förstärks p.g.a. förekomst av låga moln med stort fuktinnehåll. Detta förekommer t.ex. vid orografisk hävning av fuktig luft eller allmänt vid förekomst av stratus eller stratocumulusmoln. I dessa situationer initieras nederbörden på högre nivå och kan eventuellt upptäckas på radarn, men med för låg intensitet.

I radarbilder med information från både svenska och nordiska väderradaranläggningar är påverkade områden mindre omfattande.