Väderradar i Leksand moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Leksand används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik och Leksand har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med övriga radaranläggningar.

Alla väderradaranläggningar som gränsar till den i Leksand är nu moderniserade, med undantag för anläggningen i Arlanda. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i sydost där väderradar Leksand gränsar mot anläggningen i Arlanda.

Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild Leksand
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2017-12-18 10:10 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare och riskerar precis som tidigare att detektera omkringliggande höjder. Detta kan ge upphov till så kallat markklotter i radarprodukten. Markklotter är fasta ekon från terrängen