Svep för att se hela sidan   >>

Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


05-26 22:34
05-26 21:25
05-26 20:53
05-26 19:40
05-26 19:15
05-26 17:59
05-26 16:36
05-26 16:21
05-26 16:01
05-26 14:44
05-26 14:32
05-26 14:19FÖRKLARING


Blåvitt = höga moln, ofta tunna
Vitt = medelhöga moln, tjocka höga moln eller nysnö/glaciär
Gult = låga moln, is eller "gammal snö"