Svep för att se hela sidan   >>

Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


07-22 10:31
07-22 10:26
07-22 09:43
07-22 08:51
07-22 08:45
07-22 07:05
07-22 06:35
07-22 05:29
07-22 04:57
07-22 04:55
07-22 03:49
07-22 03:20FÖRKLARING


Blåvitt = höga moln, ofta tunna
Vitt = medelhöga moln, tjocka höga moln eller nysnö/glaciär
Gult = låga moln, is eller "gammal snö"