Så fungerar kartverktygen i radartjänsten

Förklaring, verktyg radartjänst

Karttjänsten har ett antal verktyg för navigering och andra funktioner:

  1. Förflytta kartan genom att klicka på pilarna.
  2. Zooma in genom att klicka på plustecknet eller drareglaget uppåt. Zooma ut genom att klicka på minustecknet eller dra reglaget neråt.
  3. Dra, flytta kartan genom att välja handsymbolen och klicka/dra i kartan.
  4. Markera ett område att zooma in genom att klicka och dra diagonalt och markera önskat område. OBS, kartan är inzoomningsbar till en viss nivå.
  5. Se vad färgerna representerar.
  6. Välj tidssteg genom att klicka på pilarna eller dra i reglaget på tidslinjen.
  7. När tidsreglaget dras i sidled förladdas bilder till kartan. Är linjen ljusblå så betyder det att de håller på att hämtas till kartlagret.
  8. Välj vilka lager som ska visas i kartan.