Ombyggnation av torn samt uppgradering av väderradar Karlskrona

Ombyggnation av tornet för väderradar Karlskrona påbörjas i månadsskiftet juli/augusti och beräknas pågå till slutet av oktober. När ombyggnationen är klar påbörjas direkt arbetet med uppgraderingen av anläggningen och det arbetet beräknas pågå till årsskiftet. Därefter kommer väderradaranläggningen genomgå intrimning under några månader. Under tiden för arbetena på tornet och vid uppgraderingen av anläggningen kommer den inte att bidra med information till väderradarbilder. Under intrimningen bidrar anläggningen med information i bilderna, men vissa störningar och brister kan uppstå i aktuellt område.

Området som påverkas illustreras i kartan nedan. Inom den blå linjen bidrar normalt sett svenska väderradaranläggningar med information i radarbilder. Hela det skuggade området är påverkat under tiden när arbetet med tornet, uppgraderingen och efterföljande intrimning pågår. När anläggningen inte bidrar med information till väderradarbilder saknas data helt i rödmarkerat område. I orangemarkerat område kommer radarinformationen påverkas i alla situationer då nederbörden initieras eller förstärks i nivån under radarns täckning.

Karta över radartäckning under pågående uppgradering av väderradaranläggningar

För lite eller helt missad nederbörd kommer sannolikt förekomma:

  • I lätt snöfall eller duggregn då dessa processer initieras i moln på låg höjd.
  • Då nederbörd från övre molnlager förstärks p.g.a. förekomst av låga moln med stort fuktinnehåll. Detta förekommer t.ex. vid orografisk hävning av fuktig luft eller allmänt vid förekomst av stratus eller stratocumulusmoln. I dessa situationer initieras nederbörden på högre nivå och kan eventuellt upptäckas på radarn, men med för låg intensitet.

I radarbilder med information från både svenska och nordiska väderradaranläggningar är påverkade områden mindre omfattande.