Nya radartjänster

Nu finns två nya webbtjänster som visar radarbilder över Sverige och Norden på smhi.se. De nya radartjänsterna har zoom och valbara lager, exempelvis med bättre kontrast för färgblinda. Dessutom uppdateras radartjänsten för Sverige oftare än nuvarande radartjänst.

SMHIs radartjänster på smhi.se är några av sajtens mest välbesökta tjänster. Här kan man se nederbörd som har fallit, hur intensivt det var och hur det har förflyttat sig.

Sedan våren 2011 har SMHI haft nya versioner av radartjänsterna på smhi.se, som så kallade beta-versioner.

– Under betafasen har våra användare hjälpt oss att hitta buggar och brister, samt gett oss värdefulla förbättringsförslag, förklarar Ilmar Karro, produktansvarig. Nu känner vi att dessa radartjänster är mogna att ersätta de gamla, och kommer därför att lyfta upp de nya som ordinarie tjänster.

– Vi vet samtidigt, av erfarenhet, att det är svårt att göra stora förändringar på något som är så populärt. Därför låter vi de gamla radartjänsterna finnas kvar parallellt med de nya under en period. Med tiden tror vi att de flesta radar-användarna ser de nya tjänsternas fördelar och väljer dessa.

De nya radartjänsterna låter bland annat användaren zooma in och välja olika lager. Radartjänsten över Sverige uppdateras med tätare mellanrum. Eftersom den nya tjänsten innehåller nya funktioner så rekommenderar vi att använda moderna webbläsare som har bättre stöd för dessa. I gamla webbläsare och för mobila användare kan tjänsten upplevas som långsam.

Det är ytterligare en anledning att smhi.se nu kommer att ha fyra radartjänster istället för två under en period.

Radar/Blixt, Sverige

Nya Radar/Blixt Sverige har flera valbara lager, exempelvis ett för nederbördsekon (= regn och snöfall ett för registrerade blixtar och ett med bättre kontrast för färgblinda. Dessutom finns lager för orter, sjöar och vattendrag.
Kartan är zoombar i tre steg och ny bild läggs upp var 15:e minut.

Bilden är sammansatt av data från sammanlagt 12 väderradaanläggningar i Sverige.

Radar, Norden

Radar Norden har, förutom ett lager för nederbördsekon, ett alternativt lager med bättre kontrast för färgblinda. Kartan är zoombar i tre steg. Denna radartjänst uppdateras med en färsk radarbild varje timme, ca. 15 minuter efter hel timme.

Så fungerar kartverktygen

Förklaring, verktyg radartjänst

Karttjänsten har ett antal verktyg för navigering och andra funktioner:

  1. Förflytta kartan genom att klicka på pilarna.
  2. Zooma in genom att klicka på plustecknet eller drareglaget uppåt. Zooma ut genom att klicka på minustecknet eller dra reglaget neråt.
  3. Dra, flytta kartan genom att välja handsymbolen och klicka/dra i kartan.
  4. Markera ett område att zooma in genom att klicka och dra diagonalt och markera önskat område. OBS, kartan är inzoomningsbar till en viss nivå.
  5. Se vad färgerna representerar.
  6. Välj tidssteg genom att klicka på pilarna eller dra i reglaget på tidslinjen.
  7. När tidsreglaget dras i sidled förladdas bilder till kartan. Är linjen ljusblå så betyder det att de håller på att hämtas till kartlagret.
  8. Välj vilka lager som ska visas i kartan.