Satellit

Kartan visar information från en geostationär och flera polära satelliter. Informationen från den geostationära satelliten uppdateras var 15:e minut. Information från de polära satelliterna uppdateras oregelbundet, ungefär 1-3 gånger per timme. Välj Jorden, Europa eller Norden för att snabbt zooma i kartan.