Vattenstånd och vågor

=

  Mer information om tjänsten

  Färgen på punkterna i kartan representerar senaste observationen från mätplatsen enligt legenden under kartan. Om SMHI har utfärdat en vattenståndsvarning för ett område färgas det området i kartan gult eller orange beroende på varningsklass.

  Prognoserna i tjänsten

  Prognoserna för vattenstånd kommer från en havscirkulationsmodell som finns i två olika horisontella upplösningar. Detta kan ibland innebära att prognoserna skiljer sig åt.

  Kort prognos: Det som i diagrammet kallas ”Kort prognos” är från en modell med högre upplösning (1 nautisk mil). Modellen ger 60-timmarsprognoser.

  Lång prognos: Det som kallas ”Lång prognos” är en modell med lägre upplösning (2 nautiska mil). Denna version ger längre prognoser.

  Vågprognos: Prognosen som visas för vågor kommer från en vågmodell. Denna finns bara i en version.

  Observationskällor

  I tjänsten syns inte bara mätningar gjorda av SMHI utan även observationer som ägs eller förmedlas av andra dataleverantörer.

  Svenska: SMHI, Sjöfartsverket, Uddevalla hamn, CTH – Chalmers tekniska högskola

  Danska: DMI – Danmarks meteorologiska institut

  Tyska: BSH – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, WSA – Wasserstraßen-  und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

  Polska: IMWM – Institute of Meteorology and Water Management

  Lettiska: LEGMA – Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre

  Estniska: MSI – Marine Systems Institute

  Ryska: NWAHEM – The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of Russia

  Finska: FMI – Finlands meteorologiska institut

  Lär dig mer

  Professionella tjänster

  Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

  Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

  SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

  Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.

  Färgen på punkterna i kartan representerar senaste observationen från mätplatsen enligt legenden under kartan. Om SMHI har utfärdat en vattenståndsvarning för ett område färgas det området i kartan gult eller orange beroende på varningsklass.

  Prognoserna i tjänsten

  Prognoserna för vattenstånd kommer från en havscirkulationsmodell som finns i två olika horisontella upplösningar. Detta kan ibland innebära att prognoserna skiljer sig åt.

  Kort prognos: Det som i diagrammet kallas ”Kort prognos” är från en modell med högre upplösning (1 nautisk mil). Modellen ger 60-timmarsprognoser.

  Lång prognos: Det som kallas ”Lång prognos” är en modell med lägre upplösning (2 nautiska mil). Denna version ger längre prognoser.

  Vågprognos: Prognosen som visas för vågor kommer från en vågmodell. Denna finns bara i en version.

  Observationskällor

  I tjänsten syns inte bara mätningar gjorda av SMHI utan även observationer som ägs eller förmedlas av andra dataleverantörer.

  Svenska: SMHI, Sjöfartsverket, Uddevalla hamn, CTH – Chalmers tekniska högskola

  Danska: DMI – Danmarks meteorologiska institut

  Tyska: BSH – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, WSA – Wasserstraßen-  und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

  Polska: IMWM – Institute of Meteorology and Water Management

  Lettiska: LEGMA – Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre

  Estniska: MSI – Marine Systems Institute

  Ryska: NWAHEM – The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of Russia

  Finska: FMI – Finlands meteorologiska institut

  Lär dig mer

  Professionella tjänster

  Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

  Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

  SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

  Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.