Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Denna tjänst kommer snart att ersättas med en ny tjänst för kustobservationer.

Kustobservationer Sverige

2019-02-16 kl 20:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön väst 16 23 3.0 50 4
Rödkallen väst 16 21 2.6 50 1
Pite-Rönnskär väst 11 22 3.5 50 4
Bjuröklubb väst 16 24 1.6 50 40
Holmön väst 10 15 0.9 18 6
Järnäsklubb väst 7 14 2.5 45 6
Skagsudde väst 10 17 2.8 44 11
Lungö väst 7 11 2.2 48 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nordväst 8 13 3.8 50 17
Kuggören väst 6 11 4.2 50 8
Eggegrund väst 5 8 2.9 --- 5
Örskär väst 11 13 2.0 16 8
Söderarm väst 11 18 3.5 10 15
Svenska Högarna väst 10 11 3.5 8 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort nordväst 7 10 5.1 15 18
Visingsö väst 6 12 6.9 12 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön väst 6 14 4.9 32 16
Harstena väst 6 13 8.4 29 18
Fårösund väst 11 15 9.2 50 13
Östergarnsholm sydväst 7 10 4.4 --- 5
Hoburg väst 9 13 4.3 14 39
Ölands n
udde
sydväst 7 13 6.9 50* 2
Ölandsbron syd 6 7 4.0 --- 5
Ölands södra udde väst 7 11 4.3 12 2
Utklippan sydväst 8 11 4.3 --- 3
Hanö väst 10 12 4.8 12 55
Skillinge sydväst 3 7 3.8 7 4
Falsterbo sydväst 8 10 5.3 8 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydväst 6 11 5.1 7 33
Väderöarna sydväst 11 14 5.6 --- 11
Måseskär väst 15 18 5.3 2 16
Vinga väst 9 12 5.8 7 12
Naven sydväst 5 9 4.2 6 53
Pålgrunden syd 7 11 --- --- 45
Nidingen sydväst 6 8 4.9 --- 2
Hallands Väderö sydväst 9 11 4.8 5 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.
* Observationen är en timme gammal.