Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Kustobservationer Sverige

2018-05-20 kl 13:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön syd 6 9 8.8 45 4
Rödkallen syd 9 11 7.9 47 1
Pite-Rönnskär syd 8 9 8.5 50 4
Bjuröklubb syd 7 13 13.8 --- 40
Holmön syd 3 6 19.3 28 6
Järnäsklubb sydväst 4 6 11.7 44 6
Skagsudde syd 3 3 10.0 47 11
Lungö syd 5 6 11.1 49 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön sydväst 5 8 13.7 46 17
Kuggören syd 6 8 15.1 37 8
Eggegrund väst 6 8 20.0 --- 5
Örskär sydväst 5 8 22.1 37 8
Söderarm --- 6 7 17.3 31 15
Svenska Högarna sydväst 6 8 16.6 35 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydväst 6 8 14.6 45 18
Visingsö nordost 2 2 17.9 27 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön sydväst 5 8 16.9 38 16
Harstena syd 5 8 19.1 39 18
Fårösund nordväst 6 8 17.9 49 13
Östergarnsholm syd 4 6 15.0 --- 5
Hoburg sydväst 4 5 15.9 48 39
Ölands n
udde
nordost 1 3 18.4 43 2
Ölandsbron sydväst 5 6 14.2 --- 5
Ölands södra udde syd 3 4 13.7 35 2
Utklippan sydost 2 4 14.6 --- 3
Hanö sydost 3 7 16.2 30 55
Skillinge sydost 3 4 15.1 33 4
Falsterbo sydväst 4 5 17.9 39 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster syd 7 9 17.1 34 33
Väderöarna syd 5 8 16.1 --- 11
Måseskär syd 3 5 15.5 4 16
Vinga syd 3 4 16.5 13 12
Naven väst 4 5 16.5 29 53
Pålgrunden sydväst 7 8 --- --- 45
Nidingen syd 3 3 18.0 --- 2
Hallands Väderö väst 2 3 17.7 23 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.