Hav och kust

Prova på

Öppna data: Oceanografiska prognoser

HIROMB är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar.

Lär dig mer

Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet.

Havsobservationer

Vilka parametrar mäts? Läs mer om havsobservationer.

Professionella tjänster

OceanWeb

Hur ser tillståndet i havet ut de närmsta dagarna? Kommer vattenståndet stiga eller sjunka? Kommer det bli höga vågor någonstans runt Sveriges kuster? Se senaste prognosen på OceanWeb tillsammans med observationer.

Prova på

Öppna data: Oceanografiska prognoser

HIROMB är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar.

Lär dig mer

Havsvattenstånd

Det är många och komplicerade processer som styr förändringar i havsvattenståndet.

Havsobservationer

Vilka parametrar mäts? Läs mer om havsobservationer.

Professionella tjänster

OceanWeb

Hur ser tillståndet i havet ut de närmsta dagarna? Kommer vattenståndet stiga eller sjunka? Kommer det bli höga vågor någonstans runt Sveriges kuster? Se senaste prognosen på OceanWeb tillsammans med observationer.