V�der- och oceanografiska data lastfartyget Transpaper

Lastfartyget TransPaper passerar Bottniska viken, egentliga �stersj�n och Kattegatt tv� g�nger i veckan p� rutten G�teborg-Kemi-Ule�borg-L�beck-G�teborg. Ombord tas vattenprovtagningar och automatiska m�tningar av vattnet och luften. FerryBox-systemet drivs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten, Finlands milj�central (SYKE) och rederiet TransAtlantic AB

F�r ut�kad milj��vervakning, b�ttre v�der prognoser och s�krare sj�fart

V�der och oceangrafiska data fr�n fartyg skall hj�lpa till att f�rb�ttra v�derprognoser och milj��vervakningen till sj�ss. H�gfrekventa m�tningar ger information om bl.a. algblomningar och havets f�rsurning.

Nedan finns realtidsdata fr�n Lastfartyget Transpaper. Du kan f�lja marina m�tningar och v�dret under Transpapers rutt genom �stersj�n och Kattegatt.


Meteorologiska parametrar representerar ~30 meters h�jd �ver havet och vattenprovtagning sker p� ca tre meters djup.Transpapers position 2012-02-08, 20:41(UTC)

Transpapers position och hastighet
Latitud Longitud Hastighet
N 58.58� E 18.88� 19.47 Knop
 Transpapers senast rapporterade position
Transpapers senast rapporterade position och aktuell fart
F�rstora bild

Senaste observationerna

Meteorologiska observationer
Lufttryck Lufttemperatur Luftfuktighet PAR
- hPa -4.5 °C proc. 0.00 µEm2 s-1
Oceanografiska observationer
Vattentemperatur Salthalt
3.36 °C 6.96PSU
Observerad lufttemperatur fr�n Transpaper
Observerad lufttemperatur
F�rstora bild
Observerat lufttryck fr�n Transpaper
Observerat lufttryck
F�rstora bild
Observerad vattentemperatur
Observerad vattentemperatur
F�rstora bild
Observerad vind
Observerad vind
F�rstora bild
Artikel senast uppdaterad 7 februari 2012
Skriv ut