Nytt referenssystem för vattenståndsvarningar i havet

Från och med den 3 juni 2019 uttrycks havsvattenstånd i SMHIs prognoser och varningar i Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) istället för relativt medelvattenståndet (RW). RH 2000 är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup, och sammanfaller med det referenssystem som används för djup i nya sjökort (Baltic Sea Chart Datum 2000, BSCD2000). Med anledning av detta har varningsgränserna räknats om till RH 2000.

De nya varningsgränserna är en översättning av de tidigare gränserna till det nya referenssystemet, och skiljer sig i realiteten inte nämnvärt från tidigare gränser. Den nivå till vilket vattnet når i förhållande till land vid till exempel en klass 1-varning kommer alltså vara densamma som tidigare. På grund av geografiska skillnader i medelvattenståndet längs Sveriges kust har SMHI dock fått införa fler varningsgränser än tidigare.

Nya klasser för lågt vattenstånd

I samband med övergången till RH 2000 har SMHI även valt att klassa om varningar för lågt vattenstånd längs större delen av Sveriges kust. Det som tidigare var en klass 2-varning blir nu en klass 1-varning. Detta för att konsekvenserna av låga vattenstånd längs kusten bättre matchar SMHIs definition för klass 1-varning. Undantaget är Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön. Hårt trafikerade och ibland grunda farleder gör att SMHI även fortsättningsvis kommer att utfärda varningar för lågt vattenstånd av både klass 1 och klass 2 i dessa områden.