Registrera och anslut din väderstation

För att ansluta din väderstation måste du registrera dig på Met Office WOW-sida. Följ vägledningen nedan steg för steg.

 1. Skapa konto eller logga in
 2. Skapa en plats för din väderstation
 3. Installera din programvara

1. Skapa konto eller logga in

Gå till Met Office WOW-sida, Met Office Weather Observations Website, klicka på ”Login” eller ”Sign Up” i menyraden högst upp på sidan.

 • Login”: Klicka på ”Login” så kan du logga in med ditt Facebook-, Twitter- eller Googlekonto.
  Inloggningsfönster för att logga in på WOW
 • Sign Up”: Saknar du ett Facebook-, Twitter- eller Googlekonto väljer du istället ”Sign up” och skapar ett konto hos Met Office.
  Regisreringsfönster för WOW
  • Klicka på ”New Account” och fyll i formuläret. Spara ”Username” och ”Password”
  • Klicka på ”Register” när du fyllt i alla uppgifter
  • Gå till Met Office Weather Observations Website och klicka på ”Login” i menyraden högst upp på sidan. Använd ”Username” och ”Password” som du skapade i ovanstående punkt.

2. Skapa en plats för din väderstation – ”Enter a site”

När du är inloggad klickar du på ”Enter a Site” i menyn längst upp på sidan. Du behöver nu ange en del information om din väderstation och din mätplats.

När du är färdig med steg 2 ska du ha sparat en Authentication Key och Site ID. Dessa uppgifter kräver din programvara för att kunna skicka data till WOW. 

Välj platstyp - ”Choose site type”

Ange om din väderstation alltid kommer att vara på samma plats-”Static” eller mobil-”Mobile”. Mobila stationer är t.ex. bilar eller båtar. SMHI kan tyvärr inte visa mobila stationer i dagsläget.

Välj en plats för din väderstation – “Choose a location for this observation”

Här ska du ange var din väderstation är placerad geografiskt. Följande ska anges:

Latitud och longitud

 • Ange latitud och longitud med koordinater, klicka på ”Show Coordinates on Map” så att kartnålen är på rätt plats i kartan. Finjustera vid behov genom att dra kartnålen med muspekaren.
 • Det är också möjligt att klicka på ”Use current location”, din plats visas då i kartan. Finjustera vid behov genom att dra kartnålen med muspekaren.
 • En del webbläsare tillåter inte att din platsinformation delas, flytta i sådant fall kartnålen till rätt plats i kartan.
 • Det går också att söka adresser i fältet ”Search”

Stationens höjd över havet

 • Höjden över havet går att finna i topografiska kartor eller med hjälp av appar till din mobiltelefon.
 • Ett tips är att använda Lantmäteriets topografiska karta. Zooma in och högerklicka på din plats, i rutan syns ett H och en siffra. Siffran är höjden över havet i meter.

Bilder på din observationsplats – ”Site location images”

Här finns möjlighet att lägga in bilder på din observationsplats.

Detaljer om din plats – ”Site details”

 • Ange ”Site name” – platsens namn, obligatoriskt.
 • Ange ”Site TimeZone” – tidszon, obligatoriskt.
 • Ange ”Authentication Key” – behörighetsnyckel. Spara denna behörighetsnyckel! Den behövs för att din programvara ska kunna skicka dina mätningar till WOW.
  OBS! behörighetsnyckeln MÅSTE bestå av 6 siffror
 • Bocka för ”Adjust for daylight Saving Time” så justeras sommartid automatiskt.
 • Bocka för ”Is this site active?” om du vill att dina mätningar ska synas för andra.
 • Bocka för ”Allow Data Download” om du vill att andra användare ska kunna ladda hem dina mätningar från WOW-databasen. Dela gärna dina data med andra användare, de kan vara värdefulla för t.ex. forskare.
 • ”Site description” - Skriv mer information om din väderstation. Berätta för andra vilken typ av station du har samt hur den är kopplad till WOW.
 • ”Site logo” – Ladda upp en logotyp.

Mer om ägaren av platsen – ”Site Owner details” 

Här kan du lägga till mer information om dig eller din organisation.

 • ”Add relevant website to your observation” – Ange din eller din organisations webbplats. Finns dina väderobservationer på en egen sida kan du länka till den om du vill.
 • ”Org/School Name” – Ange om du vill namnet på din organisation, kan exempelvis vara ett företag, skola eller en förening.
 • ”Reasons for running the site” - Ange den viktigaste orsaken till varför du har en väderstation.
 • ”Default Access Level”- Välj ”public” för att dela ovanstående information. Välj ”private” om du vill visa begränsad information för andra användare. På smhi.se visas mycket begränsad information.
 • ”Group” – Utelämnas tills vidare.

Detaljer om mätplats och rapportering – ”Site Location Attributes”

Här anges hur givarna är placerade i förhållande till byggnader, andra hinder samt om mätplatsen ligger i en stad eller ute på landsbygden. Dessa parametrar används för att bestämma datakvalité. Ange också vilka tider din väderstation rapporterar vissa parametrar, Information om mätplats.

Inställningar för dina mätningar - ”Site Data Preferences”

I det här avsnittet, som är valfritt, kan du ange vilka mätningar du gör samt vilken enhet som gäller för din station. Välj parameter och sedan enhet, om din väderstation inte mäter en parameter väljer du ”Not captured”.

En viktig parameter är lufttryck. Generellt skickar väderstationen trycket vid stationens nivå till din programvara. Vissa programvaror ger möjligheten att räkna om och skicka trycket omräknat till havsytans nivå. Ta reda på vilket tryck som skickas till WOW-nätverket samt vilken enhet som gäller för lufttrycket.Reduktion av lufttrycket till havsytans nivå

Ytterligare information och färdig! - ”Additional Information, Complete”

Skriv ytterligare information om din väderstation under ”Additional Information” som du vill dela med andra användare.

 • Tryck på ”Complete” när du är färdig med registreringen, ”Site Created!”.
 • Klicka på ”View Site”, under kartan finns ditt ”Site ID”.
 • Spara ditt ”Site ID” tillsammans med ”Authentication Key”, dessa två koder behövs för att din programvara ska kunna skicka dina mätningar till WOW-nätverket.
"Site ID" är markerat i rött, vänligen exkludera eventuella parenteser.
"Site ID" är markerat i rött, vänligen exkludera eventuella parenteser. Förstora Bild

3. Installera din programvara

Sista steget är att göra inställningar i programvaran som ska skicka dina väderobservationer till WOW-nätverket. Om du inte har valt programvara än är det dags att göra det nu, läs mer i artikeln Placering av väderstation om vilka programvaror som finns att tillgå.

Ange ”Site ID” och ”Authentication Key” i din programvara. Din väderstation skickar nu mätningar till WOW, som efter någon timme visas på Mina observationer - WOW.

Information om mätplats

Vid registreringen av en station för WOW finns möjligheten att lägga till detaljerad information om mätplatser som hjälp för andra användare och SMHI för att bättre förstå omgivningarna runt en specifik väderstation.

I den detaljerade informationen klassificeras:

 • Exponering
 • Temperaturmätning
 • Nederbördsmätning
 • Vindmätning
 • Klimatzonsindex (Urban Climate Zone Index, UCZ)
 • Rapporteringstider

Informationen används för att beräkna platsens datakvalité.

Exponering

Hur dina mätinstrument exponeras bestäms av vilket avstånd de har till hinder och byggnader.

Illustration på en mätplats i WOW
Figuren visar vilka avstånd du behöver ta hänsyn till för att avgöra vilken exponering dina instrument har.

Exponering avser endast temperatur- och nederbördsmätning.

 • 5: Mycket öppen exponering: a≥10 ∙ h.
 • 4: Öppen exponering: a>5 ∙ h för de flesta hinder/byggnader. Inga hinder/byggnader inom 2 ∙ h.
 • 3: Standardexponering: a>2 ∙ h, inga signifikanta byggnader inom 2 ∙ h.
 • 2: Begränsad exponering: a>2 ∙ h, för de flesta hinder/byggnader, inga hinder/byggnader inom 1 ∙ h.
 • 1: Skyddad exponering: a≤ h.
 • 0: Mycket skyddad exponering: a< h, instrumentens exponering påverkas påtagligt av omkringliggande hinder eller uppvärmda byggnader.
 • R: Instrument på tak: Placering av temperatur- och regnmätare på tak bör undvikas.
 • T: Instrument vid väg: Instrument intill större trafikerad väg.
 • U: Exponering okänd eller ej angiven.

Exponeringsvärdena gäller endast temperatur- och regnmätare, vilka bör placeras cirka 1-2 m över marken. Mätutrustning för bland annat solsken och vindhastighet bör placeras så fritt som möjligt, gärna i master eller på tak.

Mätning av lufttemperatur

 • A: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen), kalibrering inom de senaste 10 åren, placerad i enlighet med exponering 3.
 • B: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen) eller i tillverkarens strålningsskydd, kalibrering inom de senaste 10 åren, exponering = 2 eller 3.
 • C: Standardinstrument i strålningsskydd (Stevenson screen) eller i tillverkarens strålningsskärm, exponering 1 eller lägre.
 • D: Instrument i eller utan strålningsskydd (ej standard), exponering 1 eller lägre.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Inga lufttemperaturmätningar utförs.

Standardinstrument är: Kalibrerade kvicksilvertermometrar av glas eller kalibrerade elektroniska temperatursensorer.

Mätningar av nederbörd

 • A: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsmätare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering minst 3.
 • B: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst nederbördsmätare eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsgivare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering 2 eller 3.
 • C: Standardinstrument, ''fem tum'' manuellt avläst nederbördsgivare eller kalibrerad ”tipping-bucket” nederbördsmätare, vid standardhöjd över marken (30 cm), exponering 1 eller mindre.
 • D: Ej standardinstrument, exponering 1 eller mindre.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Inga nederbördsmätningar utförs.

Standardinstrument är: Snowdon eller Met Office Mk II. Kopparrör med fem tums diameter och djuptratt, kanten på mätnivån monterad 30 cm över marken. Placerad enligt exponering 3. SMHI använder ett aluminiumrör med diameter 159,5 mm, uppsamlingsytan är 200 cm2.

Vindmätningar

 • A: Vindmätare kalibrerad inom de senaste 10 åren, monterad 10 meter över marken i mast, inga hinder inom 100m.
 • B: Vindsensor monterad i mast, inga hinder inom 50m.
 • C: Vindsensor monterad på byggnad eller vägg.
 • U: Instrument okänt eller ej angivet.
 • 0: Vindmätning utförs ej.

Klimatzonsindex - Urban Climate Zone Index (UCZ)

 • 1: Väl utvecklad stadszon med fristående höghus (skyskrapor) i närheten, t.ex. innerstad.
 • 2: Väl utvecklad stadszon, byggnader med 2 - 5 våningar i närheten (tegel eller sten), t.ex. äldre stadskärnor.
 • 3: Utvecklad stadsmiljö med närhet till större fristående hus, butiker och lägenheter.
 • 4: Utvecklad stadsmiljö/förortsmiljö med blandning av stora låga byggnader och högre byggnader, asfalterade parkeringsplatser, t.ex. köpcentrum, lagerbyggnader.
 • 5: Förort med lägre byggnader, 1-2 våningar, mindre grönområden.
 • 6: En blandning av stora byggnader och öppet landskap, t.ex. sjukhus, universitet, flygplatser.
 • 7: Landsbygd, villaområde med större grönområden i närheten, t.ex. gårdar, byar.
 • U: UCZ okänd eller ej angiven.

UCZ-beskrivningar definieras av Världs meteorologiska Organisationen WMO i publikationen WMO-No. 8, the CIMO Guide.

Rapporteringstider

 • A: Sträva efter att alltid rapportera kl 09.00 GMT. Temperatur och nederbördsvärden realterar till en 24-timmarsperiod (morgon till morgon).
 • B: Sträva efter att rapportera mellan klockan 06.00 och 09.00 GMT. Temperatur och nederbördsvärden realterar till en 24-timmarsperiod (morgon till morgon).
 • C: Temperatur och nederbördsvärden relateras till kalenderdag (midnatt till midnatt). Detta är standard för de allra flesta automatiska väderstationer.
 • D: Andra rapporteringstider än A, B och C. Extremer relaterar inte till 24-timmarsperiod.
 • U: Rapporteringstider okänt eller ej angivet.

Så beräknas datakvalitet

För varje plats bestäms datakvalité efter hur temperatur- och nederbördsmätarna placeras.

Datakvalitet Exponering Temperatur Nederbörd
5 5 A A
4 ≥ 3 A A
3 ≥ 3 A, B eller C A, B eller C
2 ≥ 1 A, B, C, U, 0 A, B, C, U, 0
1 0 eller 1 A, B, C, U, 0 A, B, C, U, 0

Om temperatur mäts på en observationsplats, men inte nederbörd, baseras datakvalité endast på temperaturdata. Om nederbörd mäts på en plats, men inte temperatur, baseras datakvalité endast på nederbördsdata.

Om det inte finns några temperatur- eller nederbördsdata kommer platsen att klassas som 1.