Havsvågor

Stationsinfo | Havsvattenstånd | Havstemperatur | Havsvågor | Havsströmmar | Havsprofiler | Marinbiologi | Marinmeteorologi

Stationskarta Vågboj
Finngrundet WR
60°54'N 18°37'E Havsboj (ägare: FM)
Huvudskär Ost
58°56'N 19°10'E Vågboj
Knolls grund
57°31'N 17°37'E Vågboj (ägare: SjöV)
Brofjorden WR
58°15'N 11°13'E Vågboj
Väderöarna WR
58°29'N 10°56'E
Status stationsnät
Pågående havs- eller vågboj Pågående havs- eller vågboj: data finns
Station på service eller annat Station på service eller annat: data saknas

Klicka på en station för tidsdiagram 

Station:

Lokal
svensk
tid
Signifikant
våghöjd
m
Maximal
våghöjd
m
Våg-
riktning
gr
Våg-
period
s

- Observation saknas

Senaste 24 timmarnas havsvågor

Prognos vågorTema Havsmiljö