Havstemperatur SMHI

Lokal
svensk
tid

Finngrundet WR Forsmark Huvudskär Ost Landsort Norra Marviken Knolls grund Kungsholmsfort Onsala Göteborg-Torshamnen Brofjorden WR Väderöarna WR

Djup

0.5m

1m

1m

1m

1m

0.5m

1m

-

1m

0.5m

0.5m


Data har endast genomgått en grov kvalitetskontroll