Havstemperatur

Stationsinfo | Havsvattenstånd | Havstemperatur | Havsvågor | Havsströmmar | Havsprofiler | Marinbiologi | Marinmeteorologi

Stationskarta Vågboj
Finngrundet WR
60°54'N 18°37'E Havsboj (ägare: FM)
Huvudskär Ost
58°56'N 19°10'E Vågboj
Knolls grund
57°31'N 17°37'E Havspegel
Forsmark
60°25'N 18°13'E Havspegel
Landsort Norra
58°46'N 17°52'E Havspegel
Marviken
58°33'N 16°50'E Havspegel
Kungsholmsfort
56°06'N 15°35'E Havspegel
Onsala
57°24'N 11°55'E Havspegel
Göteborg-Torshamnen
57°41'N 11°47'E Vågboj (ägare: SjöV)
Brofjorden WR
58°15'N 11°13'E Vågboj
Väderöarna WR
58°29'N 10°56'E
Status stationsnät
Pågående havspegel Pågående havspegel: data finns
Pågående havs- eller vågboj Pågående havs- eller vågboj: data finns
Station på service eller annat Station på service eller annat: data saknas

Klicka på en station för tidsdiagram

Station:

Lokal
svensk
tid

Havstemperatur
gr C

- Observation saknas

Senaste 24 timmarnas havstemperatur

Manuella observationer av havstemperatur

Kustmätsystem

Prognos havstemperaturTema Havsmiljö