Havsströmmar SMHI


Huvudskär Ost


Väderöarna

Lokal
svensk
tid
Djup

Ström-
riktning
gr
4m

Ström-
hastighet
cm/s
4m

Ström-
riktning
gr
16m

Ström-
hastighet
cm/s
16m

Ström-
riktning
gr
4m

Ström-
hastighet
cm/s
4m

Ström-
riktning
gr
16m

Ström-
hastighet
cm/s
16m


Data har endast genomgått en grov kvalitetskontroll