Marinbiologi SMHI


Huvudskär Ost


Väderöarna

Lokal
svensk
tid
Djup

Klorofyll-
fluorescens
µg/l
1m


Turbiditet
NTU
1m

Klorofyll-
fluorescens
µg/l
1m


Turbiditet
NTU
1m


Data har endast genomgått en grov kvalitetskontroll