Marinbiologi

Stationsinfo | Havsvattenstånd | Havstemperatur | Havsvågor | Havsströmmar | Havsprofiler | Marinbiologi | Marinmeteorologi

Station map Havsboj (ägare: FM)
Huvudskär Ost
58°56'N 19°10'E
Havsboj
Väderöarna
58°29'N 10°56'E
Status stationsnät
Pågående havs- eller vågboj Pågående havs- eller vågboj: data finns
Station på service eller annat Station på service eller annat: data saknas

Klicka på en station för tidsdiagram

Station:

Lokal
svensk
tid
Djup
Klorofyll-
fluorescens
µg/l
1m

Turbiditet
NTU
1m

- Observation saknas

Senaste 24 timmarnas marinbiologi

KustmätsystemTema Havsmiljö