Nya versioner av radartjänster

Prova testversioner för radaranläggningar i Sverige och Norden. Nytt är att de är zoom-bara och att svenska radaranläggningarna uppdateras var 15 minut.

Information om senaste uppdateringar finns i slutet på denna artikel.

Vad mäter en radarstation?

En meteorologisk mätstation som står på marken ger ett direkt mått på den mängd nederbörd (i form av regn eller snö) som har fallit. En väderradar däremot mäter den ekostyrka som uppnås när radarstrålen reflekteras av nederbörd som fortfarande befinner sig högt över marken. För de flesta användare är det nederbördsmängderna vid marknivå som är mest intressanta. I ovanstående radarbild har man därför justerat den uppmätta intensiteten på radarekot efter mätningarna från de meteorologiska stationerna.

Radar, Sverige - BETA

Radar, Sverige i BETA-versionen har orter, sjöar och vattendrag som valbara parametrar. 
Kartan är zoombar i två steg och bilden uppdateras var 15:e minut.

Bilden är sammansatt av data från sammanlagt 12 väderradaanläggningar i Sverige.

Radar, Norden - BETA

Radar, Norden i  BETA-versionen har orter, sjöar och vattendrag som valbara parametrar. Kartan är zoombar i två steg.

Bilden är sammansatt av data från sammanlagt 35 väderradaranläggningar i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, och Lettland. Radarsamarbetet mellan de meteorologiska instituten i Norge, Sverige, Finland, Estland, och Lettland, NORDRAD, har kompletterats med information från fler radaranläggningar för att uppnå denna täckning.

Denna sida uppdateras med en färsk radarbild varje timme, ca. 15 minuter efter hel timma, vilket är villkoren som de nordiska länderna kommit överens om.

Så fungerar kartverktygen

Förklaring, verktyg radartjänst

Karttjänsten har ett antal verktyg för navigering och andra funktioner:

  1. Förflytta kartan genom att klicka på pilarna.
  2. Zooma in genom att klicka på plustecknet eller drareglaget uppåt. Zooma ut genom att klicka på minustecknet eller dra reglaget neråt.
  3. Dra, flytta kartan genom att välja handsymbolen och klicka/dra i kartan.
  4. Markera ett område att zooma in genom att klicka och dra diagonalt och markera önskat område. OBS, kartan är inzoomningsbar till en viss nivå.
  5. Se vad färgerna representerar.
  6. Välj tidssteg genom att klicka på pilarna eller dra i reglaget på tidslinjen.
  7. När tidsreglaget dras i sidled förladdas bilder till kartan. Är linjen ljusblå så betyder det att de håller på att hämtas till kartlagret.
  8. Välj vilka lager som ska visas i kartan.

Om uppdateringarna för radartjänsterna

Uppdaterat 2011-12-22: Ny version på radartjänsterna

Nytt i denna version är:
- Ny underlagskarta, skillnad mellan hav/land.
- Fler valbara referenslager, orter, sjöar, vattendrag.
- 12 timmars historik i Sverigeradar.
- 24 timmars historik i Nordenradar
- Utökad zoom i Nordenradar

Sedan tidigare har det gjorts förbättringar av prestanda och bättre hantering av förladdning av kartbilder.

Preliminärt till nästa version (runt månadsskiftet januari/februari): 
- Blixtlager
- Favorit/startortsfunktion

Uppdaterat 2011-06-29: Anpassat lager för färgblindhet

Nu finns även möjlighet att välja en färgskala som anpassats för färgblindhet. Klicka på lagerväljaren i tjänstens högra hörn för att testa.