Nya tjänster för havsprognoser i testversion

Tjänsterna är baserade på oceanografiska och meteorologiska modelldata för 48 timmar respektive 5-dygn och innehåller bland annat information om våghöjd, vind, havsströmmar och lufttryck.

Informationen i bilderna är baserade på resultat från olika automatiska havs- och väderprognoser och är inte granskade av någon oceanograf. Då modelldata ej är bedömda/analyserade kan avvikelser mellan modell och observationer förekomma.

Många parametrar för havet

Tjänsterna innehåller ett antal parametrar som kan vara nyttiga för havsintresserade. Ytvattentemperatur, iskoncentration, ytsalthalt och havsströmmar kommer från en havscirkulationsmodell.

48-timmarsprognosen har en upplösning på 1 nautisk mil och täcker Östersjön, Kattegatt,  del av Skagerrak, Vänern och Vättern. Prognoserna uppdateras var 6:e timma.

5-dygnsprognosen har en upplösning på 3 nautiska mil och täcker Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Denna prognos uppdateras två ggr per dygn.

Prognosen för dag 1-2 kommer skilja sig åt mellan 48 timmarsprognosen och 5-dygnsprognosen i och med att det är olika upplösning i modellerna och olika datakällor.

Våghöjd från en vågmodell

Våghöjden kommer från en vågmodell som ger en 48-timmarsprognos. Den har en  upplösning på 11 km för Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och 22 km för Nordsjön. Vågprognosen uppdateras var 6:e timma. Längre prognoser körs inte av SMHI för närvarande.

Vindar och lufttryck från atmosfärsmodeller

De väderparametrar tjänsten innehåller kommer från olika atmosfärsmodeller, (vädermodeller). Både 48-timmars- och 5-dygnsprognosen har en upplösning på 11 km för de nordiska länderna, Östersjön, del av Europa, Nordsjön och del av Atlanten. Väderprognoserna uppdateras var 6.e timma.